MÜSLÜMAN ÜLKELERDE MÜSLÜMAN KADIN PROBLEMLERİ ALGISI

Author:

Number of pages: 137-147
Year-Number: 2018-75

Abstract

Son dönemlerde Müslüman kadın sorunları algısının anlaşılmasına dair çalışmalar hızla artmaktadır. Geçmiş çalışmalar genel itibariyle Müslüman kadınlarla ilgili bir problemin belirli bir ülke özelinde incelendiğini görmekteyiz. Bu çalışmanın temel hipotezi ise, bir dizi Müslüman kadın probleminin, tüm Müslüman ülkelerde yaygın olup olmadığının Müslüman olmayan bir ülke örneklem algısıyla incelemektir. Romanya Bükreş Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okuyan 56 lisans öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma, Müslüman kadın problemleri algısının anlaşılması için daha önce farklı ülkelerde uygulanmış çalışmalardan alınan 33 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, Müslüman ülkelerde kadınların erkeklerden daha az bireysel özgürlüğe sahip oldukları, daha yüksek bir cinsiyet eşitsizliğiyle karşı karşıya kaldıkları ve Müslüman kadınların günlük hayatlarında çeşitli ortamlarda ayrımcılığa maruz kaldıkları, buna karşın Müslüman kadınların ekonomik aktivitelerde göreli olarak daha özgür oldukları algısını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

There is widespread interest in understanding how Muslim women issues are perceived. Previous studies mostly concentrate in order to realize on a specific Muslim women issue in a specific country. It is the basic contentions of this study that how a series of Muslim women issues is perceived prevailing in all Muslim countries by non-Muslim country evidence. The participants of this study were 56 undergraduates at the Faculty of Business Administration in Bucharest University in Romania. A questionnaire, which conducted in different countries earlier, was administered comprising 33 characteristics of perception of a series of Muslim women issues. The findings suggest that while Muslim women are perceived having less individual freedom than men, a high gender inequality, and Muslim women encounter discrimination in various domains of their daily life, but it is perceived that women have higher freedom relatively in dealing with business activities in Muslim countries.

Keywords