MODADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE POST-MODERNİZM ARAKESİTİNDE BRİKOLAJ TEKNİĞİ KULLANIMI

Author:

Number of pages: 492-500
Year-Number: 2018-75

Abstract

Hızlı tüketim kültürünün benimsendiği günümüzde, sürekli yeni tasarımlar ortaya çıkarmanın bir zorunlulukmuş gibi algılandığı tekstil sektörü, sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde, çevreye en çok zarar veren sektörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu durum modada sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirlik başlığı altında yavaş moda kavramlarını gündeme getirmiştir. Modada sürdürülebilirlik doğanın kaynaklarının verimli bir şekilde, onları tüketmeden ve onlara zarar vermeden kullanımını amaçlar. Buna bağlı olarak da; zararlı kimyasallar içermeyen hammaddelerin kullanımını desteklediği gibi, üretilen üründe kaliteyi artırarak ürünün uzun süreli kullanımını ve geri dönüşümünü desteklemektedir. Elde olan materyalleri kullanarak yeni tasarımlar ortaya koymayı amaçlayan brikolaj tekniği, her ne kadar hızlı tüketimin benimsendiği post-modern moda akımlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmış olsa da sürdürülebilir moda kapsamında etkili bir şekilde kullanılabilecek tekniklerden biridir. Bu çalışma; brikolaj tekniğinin ne olduğunu, hangi dallarda kullanıldığını, post-modern sanatın içerisinden nasıl doğduğunu ve sürdürülebilir moda içerisinde kendine nasıl bir yer edinebileceğini incelemek üzere yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Since it has adopted a fast consumer culture in nowadays it has been perceived as a necessity to constantly introduce new products in the textile sector. As a result of this situation, when the textile sector is evaluated in terms of sustainability, it is among the sectors that cause the most damage to the environment. This has brought the agenda the concepts of sustainability in fashion and slow fashion under the heading of sustainability. Sustainability in fashion seeks to use the resources of nature efficiently, without consuming them and without damaging them. Accordingly, it supports the use of harmful chemical-free raw materials as well as supporting the long-term use of the product by increasing the quality in the produced product and recycling. The bricolage technique, which aims to reveal new designs using the materials that are available is one of the techniques that can be used effectively in the context of sustainable fashion, although it has emerged as a natural result of the post-modern fashion trends that fast consumption adopts. This work was made to examine what the bricolage technique is, what branches it is used in, how it is born in post-modern art, and how it can take its place in sustainable fashion.

Keywords