ESKİÇAĞ’DA KAPPADOKİA BÖLGESİ’NİN TEMEL GEÇİM KAYNAKLARINDAN HAYVANCILIK

Author:

Number of pages: 569-582
Year-Number: 2018-75

Abstract

Kappadokia Bölgesi tarihin hemen tüm tarihi devirleri içinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Bölge bazen ticari faaliyetlerin ulaştığı son nokta olurken bazı zamanlarda ise bir geçiş güzergâhını oluşturmuştur. Kappadokia, Orta Anadolu Bölgesi’nin merkezî noktasında yer almaktadır. Bölgenin bulunduğu bu konum iklim ve bitki örtüsü üzerinde olduğu gibi buradaki tarım ve hayvancılık gibi temel geçim kaynakları üzerinde de etkilidir. Karasal iklim yapısının karakteristik bitki örtüsünü ise bozkır oluşturmaktadır. Bu durum bölgede özellikle küçükbaş hayvancılığın yapılması ve gelişiminde mühim bir yere sahip olmuş olmalıdır. Tüm bu özellikler sığır, koyun, keçi, katır ve at bölgedeki hayvan yetiştiriciliğinde önemini muhafaza etmiştir. Özellikle bunlardan son ikisi Eskiçağ halkları arasında büyük bir üne sahip olmuştur. Bu çalışmada Kappadokia Bölgesi’nin temel ekonomik kaynaklarından biri olan hayvancılık ve buna bağlı ekonomik faaliyetler incelenecektir.

Keywords

Abstract

Cappadocia region has had a very important location throughout history. The region had sometimes become the peak of commercial activities and at sometimes has functioned as a connection route to neighboring lands. Cappadocia Region was situated in the middle of Central Anatolia and its location affected its climate and vegetation as well as agriculture and animal husbandry. Due to its continenetal climate the plant cover of the region was generally steppe. These facts developped the animal husbandry especially the sheep and goat farming in the region. When these features considered, it is seen that Cappadocia region had an important place for cattle, sheep, goat, mule, and horse breeding. Additionally, Cappadocia was famous for its mules and horses in the Ancient World. This study focuses on animal husbandry and related activities in Ancient Cappadocia by making use of ancient and modern sources.

Keywords