TEKSTİL TASARIMINDA SOYUTLAMA ARAYIŞLARI

Author:

Number of pages: 16-82
Year-Number: 2018-75

Abstract

20. yüzyılda bilim, teknoloji ve endüstride yaşanan büyük değişimler birçok alanda etkili olduğu gibi sanat alanında da etkili olmuş, sanatçıları farklı arayışlara yöneltmiştir. Bu dönemde pek çok modern sanat akımını takip eden ve tam olarak ne zaman ortaya çıktığı belli olmayan Soyut Sanat akımı da sanatçının kendini ifade biçimi olarak kabul görmüştür. Soyut Sanat, sanatçının herhangi bir mesaj kaygısı taşımadan doğayı, çevresindeki nesneleri sadeleştirme çabası olarak tanımlanmaktadır. Soyut sanatçılardan etkilenen tekstil tasarımcıları gündelik ve kullanıma yönelik basit bir nesne olan tekstil ürünlerinde sanatın plastik dilini kullanmışlardır. Günümüzde tasarım tekstille ilgili tüm alanların temelinde bulunmakta, sanat olgusu ise Tekstil tasarımı ile uğraşan tüm tasarımcıların ilgi odağındadır. Bu nedenle bu araştırmada, soyut sanatçılardan etkilenen tekstil tasarımcıları ve bu tasarımcıların tasarladıkları tekstil ürünleri örneklenmiş ve Soyut Sanat’ın tekstil tasarımına katkıları irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Major changes in science, technology and industry in the 20th century have been influential in the many fields as well as in artistic field and have directed artists to unique pursuits. The abstract art movement that occured after many modern art movements with its obscure roots has been accepted as the artist’s form of self expression. Abstract art is described as an effort to simplify the nature of objects around the artist, without any message concern. Textile designers influenced by abstract artists, have used the plastic dialect of art in all simple textile products for everyday use. Today, design is at the heart of all areas of textiles, and art is the main focus of all designers dealing with textile. Thus in this research, the works of textile designers influenced by abstract artists, their products and the contributions of abstract art to textile design are studied.

Keywords