COLONIAL OPPRESSION AND REFLECTIONS OF RESISTANCE DURING POSTCOLONIAL PERIOD IN NGUGI WA THIONGO’S PETALS OF BLOOD AND A GRAIN OF WHEAT

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 555-565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, postkolonyal bir yazar olan Ngugi wa Thingo’nun Petals of Blood (Kan Çiçekleri) ve A Grain of Wheat (Bir Buğday Tanesi)adlı eserlerindeki kolonyal dönemde görülen baskı ve bu baskıya karşı gösterilen direniş konuları ele alınmaktadır. Ngugi wa Thiongo bir zamanlar sömürge altında bir ülke olan Kenya’ da doğmuş bir yazardır. Eserlerinde kendi ülkesinin ve hatta sömürülen topraklardaki insanların sorunlarını, yaşadıkları zulmü ve yapılan baskılara karşı gösterilen direnişi ele almaktadır. İlk eserlerini İngilizce yazması rağmen daha sonra kendi kabilesinin dili olan Gikuyu dilinde yazmaya başlamıştır. Ngugi’nin edebi hayatında yaptığı bu değişiklik aslında bir uyanıştır ve sömürgeye karşı yapılmış bir nevi direniştir. Ngugi, bu çalışmada ele alınan iki eserde de, sömürgecilik sonrası Afrika’da görülen değişiklikleri, yerel halka yapılan baskı ve zulmü, bunların yanı sıra sömürgecilere karşı gösterilen direnişi ele almaktadır.

Keywords

Abstract

In this paper, it is aimed to deal with the colonial oppression and reflections of resistance during postcolonial period in Ngugi wa Thiongo’s Petals of Blood and A Grain of Wheat. Ngugi wa Thiongo is a writer born in Kenya, which was once a country under colonial rule. In his works he mentions the problems of his own country and also the people in the exploited lands, the persecution they have experienced and the resistance that has been shown against oppression. Although he wrote his first works in English at the beginning of his literary carrier, in the later period of his life, he started writing in Gikuyu, the language of his own tribe. This change in Ngugi's literary life is actually an awakening and a kind of resistance against the colonial oppression. Ngugi gives voice to the changes in postcolonial Africa, the oppression of the local people, as well as resistance to the colonial powers in the two works studied in this work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics