İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞ ve SERAMİK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 286-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sisteminde kalite ve niteliğin artırılması için, sanat eğitiminin gerçek anlamda ilköğretim okullarının ders programlarında yerini alması gerekmektedir. Bireylerin sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi ve de kendini ifade edebilen bir özgüven kazanabilmesi için içinde sanat olan iyi bir programa ihtiyaç duyulmaktadır. Sanat eğitimi görsel algıya dayalı olarak, estetik tavrı ve duyarlılığı geliştiren, malzeme ve yaratıcılık arasında düşünsel bağlantı kuran bireylerin kendilerini iyi bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyan bir eğitim sistemidir. Sanat eğitimi insanların duyarlılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Birçok gelişmiş ülkelerde sanat eğitimi çağdaş insanın yetiştirilmesinde vazgeçilmez bir araç olarak değerlendirilmiş ve eğitim programlarında sanatı yerleştirmişlerdir. Böylelikle hem sanatı meslek edinmek isteyen bireyleri erken yaşta fark etmek hem de böyle isteği olmayan bireylerde yaşam kültürlerine sanatı sokarak paylaşma ve sanat alıcısı kitleyi hazırlama açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki eğitim sistemimizde gözden geçilerek özellikle ilköğretim okullarımızın bütün kademelerinde sanat eğitiminin özellikle de seramik eğitiminin en nitelikli bir şekilde yerini alması gerekmektedir. İleride üniversite eğitimi tercihinde sanatsal yaratıcılığı yüksek olan ilgili alanlara daha bilinçli olan öğrenciler olacaktır. Özgüveni yüksek çevresini estetik olarak değiştirmeyi sağlayan bireyler yetişmiş olacaktır. Uygarlığın gelişmesinde sanatın özellikle seramik sanatının eğitiminin gerekliği kabul gören bir sistemdir. İyi bir seramik eğitimi alan bireyler, kendilerinin ve diğer çocukların yeteneklerini dürüstçe kabul eden kişiliğe sahiptirler. Bu bağlamda eğitim sistemimiz yeniden gözden geçirilmeli özellikle sanat eğitiminin oldukça önemli bir evresi olan okul öncesinden başlayarak ilköğretimin bütün kademelerinde yer almalıdır.  

Keywords

Abstract

In order to increase the quality in education system, the art education must take its place in primary schools’ course programmes. An art programme is essential for the individuals to improve themselves socially and culturally, and to gain self-esteem while expressing their thoughts. Based on visual perception art education is a system where individuals have the oppurtunity to ideally explain themselves with a developed aesthetic attitude and to set a mental connection between material and creativity. Art education reveals the people’s sensitivities. In many developed countries art education is considered as an indispensible tool to raise the modern individual and they placed art in their education programmes. Thus, indviduals who wish to execute art as a profession are selected in their early years and the other ones who do not want to take this as a profession are directed to appreciate art in daily life; this is important in terms of preparing the future art buyers. In this sense, in every stage of primary schools, art education, especially ceramic education must be placed to the programme. In the future, in choosing the university education, more conscious students with artistic creativity will be interested in related at fields. Individuals with high self-esteem who aims to change their environment will be raised. The necessity of ceramic art education is an approved system in the development of civilisation. Individuals with a good ceramic art education, have a character that accepts themselves and other ones’ talents honestly. In this respect, our art education programme should be reviewed and cerami art education must be placed to the programme beginning from the pre-school period to every stage of primary schools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics