GÖRME ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR YÖNLENDİRME TASARIMI: ANKARA KIZILAY MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 535-544
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sürekli büyüyen, gelişen ve karmaşıklaşan yapılar olan kentlerde yaşam kalitesinin korunması; düzenli bir sistem kurma zorunluluğunu ve etkili bir tasarım ihtiyacını beraberinde getirir. Özellikle hızlı nüfus artışı ile insan trafiğinin yoğun olduğu metropollerde; yönlendirme sistemleri belirli bir yere giderken ulaşım ve tanıtım açısından büyük öneme sahip grafik ögeler olup, şehir hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır. Yönlendirme tasarımında çözümlenmesi gereken en önemli problem, herkes tarafından hızla anlaşılabilecek grafik ürünlerin oluşmasıdır. Ancak kentsel yaşam ortamlarının düzenlenmesinde engelli bireyler ve sınırlılıkları çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Tüm bireyler için büyük öneme sahip olan engelsiz bir kent ortamı, engelli bireyler söz konusu olduğunda yaşamsal bir öneme sahiptir. Engelli bireylerin özellikleri ve sınırlılıkları dikkate alınmadığında bu bireyler şehir içinde bağımsız hareket etme şansını yitirmektedir. Özellikle görme engellilerin en büyük sıkıntısı olan hareket kısıtlılığının yol açtığı yön bulma probleminden dolayı tasarlanan yönlendirme sistemlerinin engelli bireyleri de düşünerek tasarlanması ve yerleştirilmesi onlara bu konuda büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Bu araştırmada erişilebilirlik kavramı dahilinde grafik tasarımın yalnızca sıradan bireylere değil, görme engelli bireylere de yön bulma konusunda nasıl yardımcı olabileceği araştırılmış ve grafik tasarım alanında dokunsal yönlendirme tasarımının yeri ve önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Başkent Ankara’nın en merkezi ve kalabalık semtlerinden biri olan Kızılay Mahallesi örneklendirilerek görme engellilere yönelik bir dokunsal yönlendirme sistemi önerisi sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Today, preservation of the quality of life in cities that are constantly growing, developing and complicating constructions accompany the necessity of establishing a regular system and the need for effective design. Especially in metropols where human traffic is intense with rapid population growth; guidance systems are graphical objects that have an importance in terms of transportation and promotion when going a somewhere and they are indispensable elements of city life. The most important problem to be solved in wayfinding design is the formation of graphic products which can be understood quickly by everyone. However, disabled individuals and their limitations are often overlooked in the regulation of urban living environments. An unhindered urban environment, which has a big importance for all individuals, has a vital prescription in the case of disabled individuals. These individuals lose the chance to act independently within the city if the features and limitations of disabled individuals are not taken into account. Especially because of the problem of direction finding caused by limitation of movement, which is the biggest problem of blindness, the designing and positioning of guidance systems for disabled people would help them in this respect. In this research, it is investigated how graphic design can help not only ordinary people but visually impaired individuals to navigate in the urban areas within the concept of accessibility, and tries to emphasize the place and importance of tactile guidance design in the field of graphic design. The Kızılay neighbourhood, one of the most central and crowded districts of Ankara, is exemplified and a tactile guidance system for visually impaired people is presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics