BİLİŞSEL KAPANMA İHTİYACININ POZİTİF PSİKOLOJİNİN DÖRT TEMEL KAVRAMIYLA İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-75
Number of pages: 33-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı bilişsel kapanma ihtiyacı ile psikolojik sağlamlık, mental iyi oluş, yaşam doyumu ve mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Oluşturulan modelde, psikolojik sağlamlığa, bilişsel kapanma ile diğer kavramlar arasında aracı değişen rolü yüklenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak 404 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bilişsel kapanma ihtiyacı, mental iyi oluş, psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve mutluluk ölçekleri kullanılarak yapılan araştırmada; bilişsel kapanma ile diğer dört kavram arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlığın kısmi aracı olduğu saptanmıştır (χ2/sd = 1,79, RMSEA = 0.087, SRMR = 0.065, AGFI = 0.88, GFI= 0.95, CFI = 0.96, NFI = 0.096, NNFI = 0.93). Sonuç olarak, bilişsel kapanma ihtiyacının, pozitif psikolojinin temel kavramlarından, psikolojik sağlamlık, mental iyi oluş, yaşam doyumu ve mutluluk ile ilişkili olduğu bilgisi alana kazandırılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between the purpose of cognitive closure and psychological resilience, mental well-being, life satisfaction and happiness. In the created model, psychological robustness was replaced by a changing role between cognitive closure and other concepts. 404 university students voluntarily participated in the research. In the study; cognitive closing need, mental well-being, psychological resilience, life satisfaction and happiness scales were used. As a result of the study, it was found that the psychological resilience between the cognitive closure and the other four concepts was a partial mediator (χ2 / sd = 1.79, RMSEA = 0.087, SRMR = 0.065, AGFI = 0.88, GFI = 0.95, CFI = 0.96, NFI = NNFI = 0.93). As a result, the need for cognitive closure has been gained in the knowledge that it is related to the basic concepts of positive psychology, psychological well-being, mental well-being, life satisfaction and happiness.

Keywords