ELEKTRONİK ATIKLARIN ÇEVREYE ETKİSİ VE TOPLUMA FARKINDALIK KAZANDIRMAK İÇİN ÖNERİLER,
ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRONIC WASTES AND RECOMMENDATIONS FOR BENEFITING AWARENESS

Author:

Number of pages : 368-378

Abstract

Teknolojik ürünlerin kullanılmasıyla artan elektronik atıklar, çevrede, yaşam alanlarında çöp olarak bulunmaktadır. Türkiye’de hukuki altyapının ve geri dönüşüm tesislerinin yetersizliği sebebiyle elektronik atıklar (E-atıklar), içerdiği metallerden dolayı ekonomiye ve çevreye zarar vermektedir. Türkiye’de çöplere atılan veya rastgele çevreye bırakılan bu E-atıklar için mevzuattaki hukuki düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. Bu konuda, kanun ve yönetmeliklerin yetersizliğinin yanında toplumun bilinçsiz olması, çevre sorunlarını daha da arttırmaktadır. E-atık geri dönüşümünün yüksek olduğu ülkeler, bu tür sorunlara çözüm bulmak için elektronik ürünlerin üretimine, toplanmasına ve bertaraf edilmesiyle ilgili bazı yasal sınırlamalar getirdiği ve atık geri dönüşümünü de bazı hukuki düzenlemeler getirildiği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, E-atıkların çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye verdiği zararlar üzerine toplumun farkındalığını artırmak için hangi yasal düzenlemelerin eklenmesi gerektiği, ülkemizdeki yönetmelikler ile diğer ülkelerdeki yönetmelikler karşılaştırılarak yorumlanacaktır. Bunun yanında çalışma, Türkiye’de bu konularda hangi projeler ve araştırmalar yapılmış ve ne gibi çalışmaların ve projelerin yapılması gerektiği üzerinde durulmakta ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedilerek E-atıklar ile ilgili çeşitli öneriler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The ever-increasing electronic waste with technology are discarded as trash to our environment and our living space due to the legal background and inadequate recycling facilities in Turkey. Electronic wastes have become harmfull for the economy and the environment due to the metals it contains. Countries with high E-waste recycling have some legal limitations in the production of electronic products to find a solution to this problem, and waste recycling has also introduced some legal regulations. there is no comprehensive legal requirement for E-waste that is thrown into the trash or is left in the vicinity in Turkey. In this regard, besides the inadequacy of laws and regulations, the fact that the society is unconscious increases the environmental problem even more. The scope of this study will be interpreted by comparing the regulations in our country with the regulations in other countries, which legal regulations should be added in order to increase the public awareness on the harm caused by E-waste to the environment, human health and economy. Besides these, what projects and researches have been done and what kind of studies and projects have to be done in Turkey are discussed and suggestions are introduced.

Keywords