‘NEDEN O’NUN GİBİ GÖRÜNMÜYORUM?’ REKLAM’DA KUSURSUZLUĞA DAYALI KADIN İMGESİ

Author :  

Year-Number: 2018-76
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler_Reklam
Number of pages: 402-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Popüler kültürün beslediği tüketim toplumu, kadın olgusunu yeniden tanımlamakta ve dönüştürmektedir. Bunun için kullandığı araçlardan en önemlileri de reklam ve modadır. Reklam ve moda, kadının he zaman güzel şık ve farklı görünmek zorunda olduğu bir imge kurgulamıştır. Bu imge kadının aynılaşması ve doğasının bozulması anlamında bile olsa, karşı koyulamayacak kadar güçlü bir yaptırımlar zinciridir. Seyredilen ve seyredilmekten haz alan bir objeye dönüşen kadın imgesi her zaman dikkatleri üzerine toplamak zorundadır. Bu zorundalık hali kadını kitlesel olarak aynılaştırmakta, tek tipleştirmekte ve tüketim toplumunun en önemli malzemesi haline getirmektedir. Bir tüketim makinasına dönüştürülen kadın, daha güzel ve daha tarz olabilmek uğruna büyük bir rekabet girdabının içine düşürülmüştür. Popüler kültür ve moda ikonları yaratılmakta ve, ona benzeme gibi ideallerle, gerçek dışı bir dünyanın içinde ultra feminen bir kadın imajı algısı büyümektedir. Gerçek dışı vücut imajı, şatafatlı kıyafetler ve ışıltılı yaşam tarzıyla bu yeni imge, kadına biçilen toplumsal cinsiyet rolünü yeniden tanımlamaktadır. Bu yeni kadın imgesi kusursuz bir güzelliğe ve mükemmel bir hayata gönderme yapmaktadır. Sürekli tüketen bu kadın, sadece erkeğin beğenisi için bakımlı ve güzel olma arzusunda durmadan çabalamaktadır. Bu kadın artık görünür olmayı ve gözetlenmeyi kendi istemektedir ve bilinmek için medyanın gücünü kullanmaktadır. Reklam ve medya kadını güçlü bir bağla tepeden birleştirilmiş ve tüketimin en önemli müşterisi haline getirmiştir. Sosyal medyanın yarattığı yaşam koçluğu, stil danışmanlığı gibi yeni meslek grupları güzellik ve moda üzerinden şişirilen bu tüketim balonunun fitilini daha da ateşlemektedirler. Kadın beğenilmesi için her zaman bakımlı ve güzel olmak zorundadır; sokakta, markette, plajda, evde ve hatta uyurken bile kadın hep mutlu, hep güzel hep etkileyici görünmelidir. Kadın artık sokakta bile kendi halinde değildir ve hiç bir zaman da kendi halinde kalmayacaktır. Kadının markette, plajda, evde ve hatta uyurken bile giyeceği elbise, yapacağı makyaj, saçının şekli ve davranışlarının sınırları çizilmiş ve belirlenmiştir. Bu kadın hep mutlu, hep güzel hep etkileyici görünmelidir. Çünkü kadın güzeldir, tükettikçe daha da güzelleşmektedir. Yaratılan bu yeni kadın imgesi, genç kadınların içine sokulduğu kusursuzluk beklentisinin, kendilerini gerçekleştirmelerinde son derece olumsuz bir etkiye sahip olurken, sanal bir gerçeklikte mutluluğu arayan yapay kadınlar üretmektedir. Moda ve estetiğin kucağına düşmüş bu kadına bir zorunluluk hali olarak benimsetilmiş tüketme arzusu bağımlılığa dönüşmüştür. Oysa bu kadın imgesinin gerçek hayatta karşılığı yoktur. Çünkü, modern çağın değerlerinin sorgulandığı günümüz post modern dünyasında romantik kadın imgesi yerini mücadeleci, ekonomik özgürlüğü olan, şehirli, yüksek eğitimli, kültürlü kadın ruhuna bırakmıştır. Reklamda yaratılan kadın imgesinin aksine, şehirli kadın gündelik hayatta gerçek bir mücadelenin içindedir.

Keywords

Abstract

Consumer society, which popular culture cultivates, redefines and transforms the female phenomenon. The most important of these tools which popular culture uses is advertising and fashion industry. Advertising and fashion has created an image in which a woman must look beautiful and stylish. This image brings a strong sanction that cannot be resisted, even if the identity of woman and her nature are destroyed. A woman, who turns into an object that is watched and enjoyed watching itself, is supposed to catch people’s attention. This state of necessity massifies women, unifies them and makes them the most important material of the consumer society. The woman was transformed into a consumer machine has fallen into a competition for the better and more stylish looking. Advertising creates iconic fashion models and creates a desire on minds of young ladies to look like these icons. So a perception of unrealistic ultra-feminine women image is growing. This unreal body image, shiny outfits and glittering lifestyle, redefines the role of woman gender. This new female image refers to a perfect beauty and a perfect life. This woman, who consumes constantly, is striving to be good-looking and beautiful for man's pleasure. This woman now wants to be visible and to be watched by others and uses the power of the media to be known. Advertising and media have merged the woman with a strong connection and made her the most important customer of consumption. Social media created new job tittles such as life coaching and style consultancy and these new groups are firing the consuming balloon day by day. The woman has to be always well groomed and beautiful to be appreciated; even on the street, at the market, at the beach, at home and even when sleeping, the woman must always be happy, always beautiful and always impressive. The woman now is not be alone in anywhere and will not be alone in anytime. The boundaries are all drawn for her, the dress, the makeup, the shape of the hair, and the behavior of the woman on the market, at the beach, at home, and even during the day are determined by advertising and media. This woman image is always happy and looks impressive. Because the woman will get more beautiful when she consumes more. This new image of woman and expectation of perfection negatively affects woman. In fact, this woman who seems very happy is becoming increasingly unhappy. The woman is looking for a virtual happiness that is not real. The desire to consume has turned into a dependency for this woman who has been the slave of fashion and aesthetics. However, this woman image does not exist in real life. Because, in today's world values of the modern age are questioned, the romantic image of woman has left their place to the spirit of urban, highly educated, economically independent and cultured woman. Opposite to advertising image of woman, the urban woman is in a real struggle.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics