BİNALARA DEĞER KATAN ESTETİK BİR DOKUNUŞ: ÇATI BAHÇELERİ,
AN AESTHETIC TOUCH THAT ADDS VALUE TO BUILDINGS: ROOF GARDENS

Author:

Number of pages : 360-367

Abstract

İnşaat şirketleri, rakip firmaların sayısındaki artış nedeniyle, inşa ettikleri taşınmazların satış oranlarını artırabilmek için peyzaj tasarımlarını ön plana çıkarmaya başlamışlardır. Yapılan konut projelerinde, ortak alanlarda peyzaj düzenlemeleri, çatı bahçeleri ve hatta her katın balkonunda peyzaj düzenlemeleri vb. yapılmaya başlanmıştır. Bildiri kapsamında tüm peyzaj düzenlemeleri yerine sadece çatı bahçeleri özelinde çalışma yapılmaktadır. Peki çatı bahçelerine yapılan harcama ile taşınmazın değeri doğru orantılı olarak mı artmaktadır? Taşınmaz mal değerlemesi açısından genel olarak kabul edilmiş üç yöntem (maliyet, gelir indirgeme ve emsal karşılaştırma yöntemi) bulunmaktadır. Özellikle en sık kullanılan emsal karşılaştırma yöntemine göre değerleme yapıldığında peyzaj öğelerinin değerlemeye katkısı, taşınır mal olmaları nedeniyle göreceli olarak daha düşük kalmaktadır. Bu soruna yönelik olarak her üç yöntemle de çatı bahçeleri özelinde değerlemeler yapılarak bulunan değerlerin analizleri bildiri kapsamında sunulmaktadır. Böylece çatı bahçelerine harcanan bedel ile taşınmazın değeri arasındaki ilişkinin sayısal olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Due to the increase in the number of competing firms, construction companies have begun to bring landscape designs to the forefront in order to increase the sales rates of the real estates they construct. In residental projects, landscaping in public areas, roof gardens, even in landscaping on each storey balcony and etc. started to be done. Instead of all landscapings, only the roof gardens are working in the context of the declaration. There are three generally accepted methods of valuing real estate properties (cost, revenue recognition and comparison method). Especially precedent comparison is the most commonly used valuing real estate properties while the contribution of the landscape items to the real estate value relatively low because of the movable properties. In order to this problem, the analysis of the values found in the roof gardens by all of these three methods are presented as the scope of this declaration. Thus, it is aimed to determine numerical relationship between the construction price spent on the roof gardens and the value of the real estate.

Keywords