ZÜHTÜ MÜRIDOĞLU HAYATI, DÖNEMI VE SANATI,
ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU LIFE, PERIOD AND ART

Author:

Number of pages : 537-545

Abstract

Makale ‘de Türk Heykel Sanatına, figüratif ve soyut heykelleriyle öncülük eden Zühtü Müridoğlu’nun hayat öyküsü, sanatını oluşturduğu malzemeler ve özgün sanat dili incelenmiştir.Figüratif ve soyut heykellerinde dolu-boş, yatay-dikey, denge, ışık, oran, düzen, uyum, plastik etkileri ahşap, pişmiş toprak, bakır, demir, bronz, alçı ve beton malzemelerle, alışılmışın dışında kullanan Zühtü Müridoğlu; öğrenme ve öğretme merak ve arzusu bitmeyen, öğrendiklerini paylaşan, yeni eğilimleri ve gençleri destekleyen yaşam biçimiyle, içten ve dost tavırlarıyla Türk heykel sanatında öncü, yenilikçi, modern izler bırakan kişiliğiyle tanınmaktadır. Çağdaşlık ve modernizm Zühtü Müridoğlu için bir amaca dönüşmüştür herzaman . Her zaman "önceden bildiklerimi unutmak istiyorum" düşüncesiyle hayatına yön veren , sürekli yeniliğe açık olan ve kendini geliştiren Müridoğlu, 1992 yılında ölmüştür.

Keywords

Abstract

İn this article ,the life of Zühtü Müridoğlu,who leads to the Turkish sculpture art with his figurative and abstract sculptures ,Materials that granded his art ,and his specific language of art has been examined .A sculpture created to experiment with the effects of lighting ,fullness and the emptiness ,horitontal vertical ,equilibration ,gleam ,incidence ,scheme ,harmony ,Movement in figurative and abstract sculptures effects ,Extraordinary is used to describe wooder terra cotta ,copper ,iron ,bronze ,plaster concrete of Zühtü.He was a never ending student of learnig teaching curiosity and desire .He said that “want to Forget what I already know…” Open the innovation and self –developed Zühtü Mr.died in 1992.

Keywords