HALKLA İLİŞKİLER MESLEK ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : HALKLA İLİŞKİLER
Number of pages: 58-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grunig ve Hunt’un belirttiği gibi (1984), halkla ilişkiler, “bir kuruluşun kamuları ile iletişiminin yönetimi” anlamına gelmektedir. Günümüzde kamular ile iletişimde sosyal medya yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal medya, kuruluşların ilişki yönetiminin bir parçası haline gelmiştir. Bunda halkla ilişkilerin ideal modeli olan iki yönlü simetrik iletişime uygun yapısı önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye çapında halkla ilişkiler için en gözde meslek örgütü olarak iki kuruluş bulunmaktadır. Bunlar, kısa adı TÜHİD ve İDA olan kuruluşlardır. Bu iki meslek örgütünün halkla ilişkiler iletişiminin bir parçası olan sosyal medyayı ne kadar etkin kullandığına yönelik bir sorgulama bir araştırma konusu olabilir. Buna bağlı olarak, bu çalışmada bu iki halkla ilişkiler meslek örgütünün 2017 yılı Facebook mecrasını kullanmaları incelenecektir. Bunun nedeni Facebook’un sosyal medya içerisinde en gözde mecra olmasıdır. Araştırma, nicel ve nitel verilerin bir arada toplanmasına göre yapılandırılacaktır.

Keywords

Abstract

As Grunig and Hunt (1984) state that public relations is “the communication management between an organization and its publics”. Nowadays, an organization’s social media management is important for interaction with publics. Social media is a part of an organization’s relationship management. Social media’s structure is proper for two-way symmetric communication as an ideal public relations model. In Turkey, there are two favourite organizations as professional associations for public relations. These organizations are named as TÜHİD and İDA. We may research about how efficient they use social media as a part of public relations communication. Due to this, we will research about how these two public relations professional associations use Facebook channels in 2017. This is because Facebook is the most favourite channel in social media. The research will be formed in company with quantitative and qualitative data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics