İKTİSAT SOSYOLOJİSİ: İKTİSAT İLE SOSYOLOJİ ARASINDAKİ KÖPRÜ

Author :  

Year-Number: 2018-73
Language : null
Konu : İktisat Sosyolojisi
Number of pages: 252-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomi bilimi ile sosyoloji arasındaki bölünmeyi azaltan ve iki disiplini birbirine yakınlaştıran bir alt disiplin olarak iktisat sosyolojisinin önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. İktisat sosyolojisi iki sosyal bilim dalı arasında bir köprü görevi taşımaktadır. Çoğu iktisatçı iktisat sosyolojisini ekonomi biliminin bir alt disiplini olarak görürken, diğer taraftan bir çok sosyolog da iktisat sosyolojisini sosyolojinin bir alt disiplini olarak kabul etmektedir.Ekonomi bilimiyle sosyoloji arasında bir köprü kurulmasının gerekli olduğu çoğu araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Ekonomi ve sosyoloji arasında yardımlaşmaya ve tamamlayıcılık ilişkisine ihtiyaç bulunurken, iki disiplin arasında rekabet ve ikame ilişkisine ise ihtiyaç yoktur. Çünkü, ekonomik analizlerin sosyolojik perspektifle desteklenmesi gerekmektedir. Hatta, bazı öncü Neoklasik iktisatçılar bile ekonomik olguların sosyoloji kullanılmadan incelenemeyeceğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Economic sociology has an important role to close the division between Economics and Sociology. Economic sociology has a special function like a bridge between two social sciences. Many economists see economic sociology as a sub discipline of economics. Similarly, many sociologists see economic sociology as a sub discipline of sociology. Today many researchers accepted that there should be a bridge between Economics and Sociology. Besides, there should be solidarity and complementarity, not competition and substitution between two social sciences. Because, economic analyses should be supported by sociological perpectives. Even some major Neoclassical economists stated that without sociology, economic events can not be analysed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics