İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞGÖREN PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ; ESKİŞEHİR’DE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA,
EFFECTS ON THE EMPLOYEE PERFORMANCE OF THE WORK-FAMILY CONFLICT: A STUDY IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES IN THE ESKİŞEHİR

Author:

Number of pages : 349-359

Abstract

İş-aile çatışması ve işgören performansı konuları son yıllarda araştırmalara sıkça konu olan iki önemli kavramdır. İş-aile çatışmasının bireylerin sosyal ve iş yaşamını birlikte etkileyici bir faktör olarak dikkat çekmesi; hem psikoloji hem de yönetim bilimi açısından önemini artırmış ve aynı zamanda konuyla ilgili çok yönlü çalışmalarla farklı açılardan bakılarak araştırmaların sayısının artırılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada, turizm sektörü içerisinde sunulan hizmetin özelliği gereği, oldukça fazla mesai ve aşırı derecede sorumluluk gerektiren ve yüksek iş gücüne dayanan yiyecek içecek işletmelerinde çalışan işgörenlerin iş-aile çatışması ve iş performansları arasındaki ilişkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Eskişehir’de faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarına yönelik, anket tekniği kullanılarak uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. İş-aile çatışması ile işgören performansı arasında tespit edilen ilişki kapsamında İş-aile çatışmasının iş ve aile yönlü işgören performansını etkileyici unsurları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The work-family conflict and work performance are two important concepts that have been frequently discussed in recent years. The work-family conflict attracts attention individuals' as an impressive factor in social and business life; has increased its importance both in terms of psychology and management science, and at the same time has created the need to increase the number of researches by looking at different aspects of the subject from different angles. In this study, it was tried to investigate the relationship between the work-family conflict and the work performance of the workers working in food and beverage businesses which require high time and extraordinary responsibility due to the nature of the service offered in the tourism sector. In this direction, an applied research has been carried out on the employees of food and beverage companies businesses in Eskişehir by using survey technique. In the context of the relationship between work-family conflict and work performance, it has been tried to reveal the elements that affect the occupational and family-oriented work performance of work-family conflict.

Keywords