ELAZIĞ YÖRESİ GELENEKSEL GİYİM KÜLTÜRÜNDE KADIN VE ERKEK ŞALVARLARI,
SALWARS FOR WOMEN AND MEN IN THE ELAZIĞ TRADITIONAL CLOTHING CULTURE

Author:

Number of pages : 174-190

Abstract

Anadolu bulunduğu coğrafi konum nedeniyle farklı iklim koşullarına ve bereketli topraklara sahip olmasından dolayı, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle zengin bir kültür ve iklim koşulları nedeniyle Anadolu’nun her bölgesi farklı giyim kültürüne sahip olmuştur. Yaşam şartları, inançlar ve toplumsal farklılıklarla oluşan giyim kültürünün önemli örneklerinden biri de Elazığ giyim kültürüdür. Geleneksel kültürler birçok önemli öğelerden oluşurlar ve bu öğelerden biri de geleneksel giysilerdir. Giysiler, yörede yaşayan insanların geçmiş kazanımlarının göstergesidir. Maddi kültür ürünlerinden olan geleneksel giyinme kültürü bazı yörelerimizde halen devam ettirilmektedir. Elazığ Geleneksel kadın ve erkek kıyafetlerinin günümüzdeki kullanımı, amaca göre değişiklik göstermekle birlikte, kadınlar genellikle üçetek altına şalvar, genç kızlar cepken-şalvar, yaşlı erkekler ise şalvar, cepken, yelek (cepken) ve ceketi halen kullanmaktadırlar. Elazığ yöresi geleneksel giyim kültüründe kadın erkek şalvarlarının incelenmesi amacı ile yapılan araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler Elazığ Etnografya Müzesi ve Fırat Üniversitesi Halk Oyunları Derneğinden elde edilmiş ve verileri oluşturan kadın erkek şalvarları incelenerek envanter bilgileri, teknik çizimleri ve kalıp çizimleri yapılmış ve irdelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Anatolia is the cradle of plenty of civilizations because of its varied climatic conditions and fertile soils thanks to its geographical location. Because of its climatic conditions and rich culture, each region of the Anatolia has distinctive clothing culture. One of the examples of great importance of the clothing culture, formed by living conditions, beliefs and social differentiation, is Elazığ clothing culture. Traditional culturesarecomposed of plenty of importantelements, one of which is traditional clothes. Clothesare a sign of people’sachievements of pastyearsliving in regions. Traditionalclothingculturethat is one of theproducts of thematerial culturecontinues in some of ourregions. Presentdayusage of Elazığ traditional clothing forwomen and men varies in accordancewithpurposes. However, women stillwear üçetek under şalvar, young women cepken-şalvar, andold men salvar, cepken, waistcoat (cepken) and jacket. Descriptive method was used in the research, aim of which is to study salwars for women and men in the Elazığ traditional clothing culture. Data has been collected from the “Elazığ Ethnography Museum” and “Fırat University Turkish Folk Dances Association”. Şalvarlar for women and men were examined; its inventory taken and technical and pattern drawings made. Proposals have been brought forward as per acquired findings.

Keywords