BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği
Number of pages: 513-526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biridir. Her yıl birçok çalışan, çalışma alanlarında meydana gelen kazalar sonucunda ölmekte, yaralanmakta veya hastalanmaktadır. Sahip olduğu potansiyel tehlike ve riskler nedeniyle su ürünleri sektörünün de en önemli problemlerinden biri çalışanların emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Balık avcılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği dünyadaki tehlikeli mesleklerden biridir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü büyüme ile gelen sorunlar ile karşı karşıyadır. Denizel işletmelerde istihdam edilen çalışanlar bugün, kıyıda olduklarından çok daha fazla risk ve tehlike içerisinde olup, kanunlarla belirtilen işçi sağlığı ve güvenliği konusunda işverenler tarafından acil önlemler alınmak durumundadır. Bu çalışmada ilgili sektör analiz edilerek, dünyadaki ve ülkemizdeki sektörel yapının istatistiksel rakamları ortaya konularak, iş sağlığı ve güvenliğinin bu alandaki önemi ve yapılan çalışmaları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Work accidents are one of the most important problems encountered in working life. Every year many employees work in the area died as a result of an accident to occur, are ill or are injured. Aquaculture industry faced one of the most important human resource issues, because investors are not employees safe and healthy work environment because of having potential hazards and risks. Fishing and aquaculture sector is one of the dangerous occupations in the World. Currently, aquaculture sector faces the problems regarding rapid growth. Today,labores working in maritime businesses are in much greater risk and danger than onshore and urgent measures must be taken by employers on occupational health and safety, as provided for by law. In this paper, the relevant sector is analyzed and the statistical figures of the industrial structure in the world and our country, are put forward, work done in this area of occupational health and safety are examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics