SABAHATTİN ALİ'NİN "ÜÇ ÖYKÜ" YAŞAR KEMAL'İN "KALEMLER" ADLI ÇOCUK YAPITLARINDAKİ DEĞERLERİN EŞDİZİMLİ SÖZCÜKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 17-36
Year-Number: 2018-73

Abstract

Eşdizimlilik, aynı bağlamda kullanılmalarından dolayı birbiriyle ilişkilendirilen sözcüklerin ortaya çıkardığı bağlantıları kapsamaktadır. Eşdizimlilik, sadece aynı bağlamda kullanılmalarından dolayı ilişkilendirilen sözcüklerin yarattığı bağlantıları kapsar. Diğer bir deyişle, aynı konuları işleyen metinlerde bir arada kullanılma eğilimi gösteren sözcüklerin, birbiriyle eşdizimsel bir ilişki içinde oldukları ifade edilmektedir. Aslında eşdizimsel sözcüklerin arasında kullanıldıkları metnin konusuyla bağdaştırılmalarının dışında herhangi bir sistematik ilişki yoktur. Örneğin, vahşetin tartışıldığı bir metinde yok etme ve savaş sözcüklerinin bir arada kullanılma sıklığı söz konusu metnin eşdizimsel bağdaşıklığına katkıda bulunmaktadır. Eşdizimli sözcüklerin değer aktarımında önemli işlevleri olduğu düşüncesinden hareketle, bu çalışmada Türk edebiyatının iki büyük ustasının çocuklar için yazdığı iki kitabında yer alan değerlerin eşdizimli sözcükler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Sabahattin Ali’nin “Üç Öykü”, Yaşar Kemal’in “Kalemler” adlı çocuk kitaplarındaki eşdizimsel olguların betimlemesi amaçlanan araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir. Seçenekler ve alt seçenekler oluşturulurken araştırmacı öncelikle alan bilgisinden ve aynı amaçla yapılan başka çalışmalardan yararlanmıştır ve başlangıç kodlarını belirlemiştir.

Keywords

Abstract

Co-occurrence includes links created by the associated words only because they are used in the same context. In other words, it is stated that words that tend to be used together in texts that process the same subjects are in a co-occurrence relationship with each other. In this work, it is aimed to examine the values in the two books written by the two great masters of Turkish literature in the context of the co-occurrence words, considering that co-occurrence words have important functions in the transfer of values. Sabahattin Ali's "Three Tales", Yasar Kemal's "Pencils" is a document review of the method of research aimed at describing the synchronic phenomena in children's books. When the options and suboptions are created, the researcher first exploits the domain knowledge and other work done for the same purpose and determines the start codes.

Keywords