DENİZLİ ÇARDAK SÖĞÜT KÖYÜ DÜĞÜN ADETLERİ VE GELİN GİYİMİ

Author :  

Year-Number: 2018-73
Language : null
Konu : GİYİM SANATLARI
Number of pages: 486-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evlilik aile bağlarının kurulmasında en büyük adımlardan biridir. Evlilik törenlerinde giyim, kuşam, örf ve adetleri; yaşanılan bölgenin konumu, coğrafi şartları, ekonomik durumu önemli ölçüde etkilemektedir Kültürel değerlerimizin bir parçası olan gelin giyimi yaşandığımız toplumun hızla gelişmesiyle teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte yerini modern gelinliklere bırakmıştır. Araştırma yitirilen değerlerin yaşatılması yönüyle önemlidir. . Geleneksel öğeler içeren giyim kuşam bize ait olduğu toplumla ilgili pek çok bilgi vermektedir. Araştırmanın konusunu oluşturan söğüt köyü düğün adetleri ve gelin giyimi bulunduğu bölgede halen devam eden değerlerimizden biridir. Bunların belgelenerek kayıt altına alınarak arşivlenip gelecek nesillere aktarılması araştırmanın amacıdır. Araştırma kapsamasında Söğüt Köyü düğün adetleri köyde yaşayan kişiler tarafından röportaj tekniği ile kayıt altına alınmıştır. Yöresel gelin giyimleri arasından 2 adet entari, 1 adet şalvar, 1 adet peştamal, 1 adet kuşak ve 1 adet takka (baş süsleme) incelenmiştir. İnceleme sonucunda kıyafetlerin fotoğrafları çekilmiş, kumaş, dikiş, süsleme ve astarlama özellikleri gözlem fişleri doğrultusunda kayıt altına alınmıştır. Baş süsleme yöredeki halk tarafından aynı malzemeler kullanılarak düğünlerde kullanıldığı şekilde yapılmıştır. Araştırma sonucunda söğüt köyünde düğün adetlerinin devam ettiği; baş süslemenin (takka) isteyen gelin adayları tarafından halen devam ettirildiği, görülmüştür.

Keywords

Abstract

Marriage ıs one of the most ımportant steps ın establıshıng famıly bounds. At these marriage ceremonies; the position of the living area, geographical conditions, economic situations have an important effect on the clothes, customs, and traditions. one of our cultural values bride`s clothing evolves into more modern clothing because of the fast development of the sıciety and the new technological developments. the study is important in the way that it helps to keep alıve the lost values. clothıngs that ınclude traditional elements give a bunch of ınformatıon related to the society it belongs. the subject of the study s Söğüt Village marriage traditions and bride`s clothıng are important elements that are still going on. the aim of the study is to document them and transfer them to the next generations. the traditions of the village are recorded by the researcher by making ınterviews with the people living and having the knowledge of this tradition. among the traditional clothes; 2 items of dresses, 1 item of shalwar, 1 item of loincloth, 1 item of sash (belt) and 1 item of coif (head decoration) have been examined. at the end of the examınatıon photos of the clothing are taken; fabrıc, sewing, decoration and lining specialities are recorded at observatıon form. Coif (head decoration) is done in the same way it is done at weedings by the local people. at the end of the study,ıt is seen that wedding traditions are still applied at the söğüt village; the head decoration (coif) is volunterily applied by the brides themselves at the weedings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics