ANTALYA HALKEVİ VE ÇALIŞMALARI

Author:

Year-Number: 2018-73
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 306-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halkevleri, 1932- 1951 yılları arasında etkin olarak faaliyet göstermiş ve yeni rejimin değerlerinin toplum tarafından benimsenmesi yönünde çalışmıştır. Bu oluşum 1930’lu ve 1940’lı yıllarda aktif olarak görevini sürdürmüş ve döneme yaptığı çalışmalar ile damga vurmuştur. Türkiye genelinde halkevleri 19 Şubat 1932’den itibaren 14 il merkezinde faaliyete girmiştir. Halkevlerinin sayısı faaliyetlerinin son zamanlarında 478’e ulaşmıştır. Bu halkevlerinden birisi de Antalya Halkevi’dir. Antalya Halkevi, 24 Haziran 1932’de açılmıştır. 1946’da Antalya’da 10 Halkevi, 47 Halkodası olduğu tespit edilmiştir. Antalya Halkevi iki ayda bir yayınlanan Türk Akdeniz dergisinde, bölgenin tarihi, coğrafyası ve folkloru ile ilgili geniş bir alanda halkı aydınlatma çalışmalarında bulunmuştur. Türkiye’nin her yerinde açılan halkevleri şu şubelerden teşekküldür: “Dil, Tarih ve Edebiyat”, “Güzel Sanatlar”, “Temsil”, “Spor”, “İçtimai Yardım”, “Halk Dershaneleri ve Kurslar”, “Kütüphane ve Neşriyat”, “Köycüler”, “Müze ve Sergi”. Antalya Halkevi de 9 farklı kolda halk eğitimi çalışmaları yapmış ve her bir kolun çalışmaları konusunda yayın organı olan Türk Akdeniz Dergisi aracılığı ile halkı aydınlatmıştır. Bu çalışma ile Antalya Halkevi’nin kuruluşu ve çalışmaları ortaya konulmak istenmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, tetkik eserlerden ve süreli yayınlardan yararlanılmıştır. Çalışmanın oluşturulmasında nitel araştırma tekniklerinden birisi olan doküman inceleme modelinden faydalanılmıştır.

Keywords

Abstract

The People’s Houses actively operated between 1932 and 1951 and worked towards the adoption of the values of the new regime by the society. This formation actively served in the 1930s and 1940s and this formation stamped the history of the period. People’s Houses throughout Turkey, from February 19, 1932 put into operation in 14 provincial centers. The number of People’s Houses has reached 478 in the period they were closed. One of these People’s Houses was the Antalya People’s House. Antalya People’s House was opened on June 24, 1932. In 1946 it was determined that there were 10 People’s Houses and 47 People’s Houses Rooms in Antalya. Through the Türk Akdeniz magazine, published every two months, the Antalya People’s House has been found in the works of illuminating the people in a wide frame with its history, geography and folklore of the region. People’s Houses have been opened in every corner of Turkey. People's Houses Instruction, from the following branches: “Language, History and Literature”, “Fine Arts”, “Representation”, “Sport”, “Social Assistance”, “Folk Lessons and Courses”, “Library and Publications”, “Villagers”, “Museum and Exhibition”. Antalya People’s House also conducted public education activities on 9 branch and each branch has enlightened the public through the Türk Akdeniz magazine. With this work, it is desired to establish the foundation and works of Antalya People’s House. In preparing this article benefited from the Prime Minister's Republic Archives, examination works and newspapers. İn the creation of the article was utilized the document review model, which is one of the qualitative research techniques.

Keywords