WILLIAM KENTRIDGE’IN GÜNEY AFRİKA COĞRAFYASINDAN DERLEDİĞİ RESİMLERİ VE EL YAPIMI FİLMLERİ: “İZDÜŞÜM İÇİN ÇİZİMLER”

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar/Resim
Number of pages: 432-449
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güney Afrika’da azınlığın iktidarda olduğu, çoğunluğun ise hiçbir söz hakkının olmadığı siyasi tarih, 1994 yılında ırkçılık sonrası sürece girilmesiyle değişmeye başladı. Kasvetli günlerin geride kaldığı o günler Güney Afrika toplumunun her kesiminden insanın hafızasında hep canlı kaldı. Hiç kuşkusuz bu durum en çok sanatçıların hafızasını işgal etmiştir ve onlar da dönemin toplumsal olaylarını çalışmalarında bir zorunluluk olarak irdelemişlerdir. Güney Afrika kökenli bir sanatçı olan William Kentridge de bu toplumsal değişime yakından tanıklık eden ve bunu yakından deneyimleyen pek çok Güney Afrika kökenli sanatçıdan biridir. Bu çalışmada, Apartheid döneminde yaşanan bazı olaylara yakından tanıklık eden William Kentridge’ın sanatı ve buna bağlı olarak alışagelmiş geleneksel tekniklerin dışına çıkarak, olayların ruhuna ilişkin kullandığı kömür kalem tekniği ile katmanlı ve kara mizah anlayışıyla ortaya koyduğu “Drawing for Projection” başlıklı dizisinde yer alan dokuz el yapımı filmi çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

The political history in South Africa, where minority was in power and the majority of which had no right to speak, began to change in 1994 when it entered into the post-racist process. The gloomy days were over but always alive in the memory of people from every segment of South African society. Undoubtedly this occupied the memory of the artists at the most and they examined social events of the period as a necessity in their works. William Kentridge, a South African artist, is among many South African artists who have witnessed and closely observed this social change. In this work, we have analyzed the art of William Kentridge, who testified some events in the apartheid era, and accordingly, the charcoal technique used for the soul of events by going beyond conventional techniques and nine handmade films in the series titled “Drawing for Projection” exibited with stratified and black humor concept.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics