HATIRLAMA ÜZERİNE BİR ROMAN: “YÜZÜNDE BİR YER”

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 93-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yüzünde Bir Yer, Sema Kaygusuz’un yayınladığı ikinci romandır. Yazar, toplamda üç roman yayımlamıştır. Bunlar 2006’da yayımlanan Yere Düşen Dualar, 2009’da yayımlanan Yüzünde Bir Yer ve 2015’te yayımlanan Barbarın Kahkahası adlı romanlardır. Yüzünde Bir Yer, Dersim’de 1938’de yaşanan olayları ele almaya çalışmaktadır. Ele alınan olaylar zorunlu göçe zorlanmış insanlar etrafında gelişmektedir. Eserde, belirtilen süreci yaşayan insanların çektikleri sıkıntıların irdelenmesi söz konusudur. Yazar, kendi ailesinin hayat hikâyesinde yola çıkarak bu eseri yazmıştır. Tarihten seçilmiş bir dönemi, günümüzden bakarak anlatan roman hatırlamaya vurgu yapmaktadır. Belirtilen hususlardan hareketle bu çalışmada Dersim’de yaşananların nasıl ve ne şekilde anlatıldığı üzerinde durulacaktır. Yazarın konuya bakışı, bu konuyu anlatırken oluşturduğu kurgu ve anlatım irdelenecektir.

Keywords

Abstract

Yüzünde Bir Yer, is the second novel of Sema Kaygusuz. The author has published three novels in total. These are the Yere Düşen Dualar, which was published in 2006, the Yüzünde Bir Yer, published in 2009, and the Barbarın Kahkahası, published in 2015. Yüzünde Bir Yer, tries to deal with the events of 1938 in Dersim. The events under consideration are evolving around people forced to forced relocation. In the work, it is mentioned that the problems of the people living in the mentioned process are examined. The author has written this work out of the way in the life story of his family. It emphasizes the importance of remembering novels that have been selected from a historical perspective. In this study, it will be emphasized how and how the people living in Dersim are explained. The author will look at the subject, the fiction and narration that he made while describing this topic.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics