BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA YAKLAŞIMININ DİĞER PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 455-465
Year-Number: 2018-73

Abstract

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren rekabetin sürekli bir artış göstermesi, markaların faaliyet gösterdikleri sektördeki konumlarını korumalarının daha güç bir hale gelmesine neden olmuştur. Rekabet ortamındaki konumu korumak ve sürdürülebilir bir biçimde faaliyetlere devam edebilmek için pazarlamada farklı yaklaşımların geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Bütünleşik pazarlama yöntemi de bu gelişmelerin etrafında ortaya çıkan bir kavramdır (Çalık, Altunışık ve Sütütemiz, 2013: 139). Bütünleşik pazarlama yaklaşımı, müşterinin merkezi bir konumda bulunduğu pazarlama yöntemidir. Müşterilerin satın alma isteklerinin harekete geçirilmesi suretiyle sadakat elde edilmesi ve müşterilerin işletmenin bir parçası haline gelmesi için yürütülen çabalar, bütünleşik pazarlamanın temelini oluşturmaktadır (Garda, 2016: 246). Bu yönüyle bütünleşik pazarlama için iletişimin kullanılma biçimi oldukça önemli bir hale gelmektedir. Diğer pazarlama yöntemleri ile bütünleşik pazarlama iletişimi arasındaki farkların açıklanmasında iletişim belirleyici rolü, çalışmadaki ilerlemenin odak noktalarından birisi olacaktır. Kitlesel pazarlamanın yetersiz olduğunun 1990’lı yıllarda dünyada anlaşılmaya başlaması ile birlikte bütünleşik pazarlama bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bütünleşik pazarlama, müşteri sadakati oluşturması sebebiyle işletmelerdeki temel politikalar kapsamında kendisine yer edinmiştir (Yılmaz, 2006: 54). Bütünleşik pazarlama yaklaşımı; uzmanlar arasında işbirliği, teknolojinin ve iletişimin etkin kullanımı, malzeme koordinasyonu gibi gerekliliklerin bulunduğu bir yaklaşım olarak görünmektedir. Geçmişi çok eskilere uzanmayan bir pazarlama yöntemi olarak bütünleşik pazarlama, pazarlamada belirli sınırlara takılı kalmaksızın bütüncül bir yaklaşımın kullanılmasını içermektedir. Dünya genelinde bütünleşik pazarlamaya yönelik ilginin arttığı bilinmektedir. Pazarların parçalara ayrılması ve pazarlama araçlarının sayısının çok olması, bütünleşik pazarlamaya olan ilginin artmasındaki temel etkenler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte işletmelerin bütünleşik pazarlama aracılığıyla müşterilere tutarlı mesajlar vermek istemeleri, bütünleşik pazarlamanın gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Takalani, 2015: 90). Bu gelişmeler başta olmak üzere bütünleşik pazarlamanın gelişiminde ve kullanımında etkili olan tüm faktörlerin belirlenmesi, çalışmanın hedefleri arasında kendisine yer edinmiştir. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi.

Keywords

Abstract

The continuous increase in competition since the second half of the twentieth century has made it more challenging for brands to maintain their positions in the industries in which they operate. Maintaining a position in a competitive environment and ensuring sustainability of operations necessitated the development of different marketing approaches. Integrated marketing is a concept that has emerged around these developments (Çalık, Altunışık and Sütütemiz, 2013: 139). Integrated marketing approach is a marketing method that positions the customer at its core. Efforts toward ensuring loyalty through activating the customers’ buying impulses and making the customers a part of the business form the foundations of integrated marketing (Garda, 2016: 246). Therefore, how communication is used for integrated marketing becomes essential. The defining role of communications in explaining the differences between other marketing methods and integrated marketing communications will be one of the focus points in this study. Integrated marketing emerged as an alternative in the 1990s when it became apparent worldwide that mass marketing alone remained insufficient. Integrated marketing made a place for itself within main business policies because it brought along customer loyalty (Yılmaz, 2006: 54). Integrated marketing is considered an approach that involves requirements such as collaboration of experts, effective use of technology and communications and coordination of materials. Integrated marketing as a marketing method with a recent history consists of using a holistic approach to marketing without being restricted with specific boundaries. It is a fact that there is growing interest in integrated marketing worldwide. Fragmentation of markets and high number of available marketing tools are among the key factors that affect such increased interest in integrated marketing. Furthermore, businesses that aspire to deliver consistent messages to their customers through integrated marketing also have a positive impact on the development of integrated marketing (Takalani, 2015: 90). Identifying all the factors that are influential in the development and use of integrated marketing developments in particular, are among the objectives of this study. Keywords: Marketing, Integrated Marketing, Integrated Marketing Communications. , and these

Keywords