SERAMİK YÜZEYLERDE ALTERNATİF BİR İFADE ARACI OLARAK

Author :  

Year-Number: 2018-71
Language : null
Konu : SERAMİK
Number of pages: 145-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel sanatlarımız yaşadıkları dönemin son derece etkili yansımalarıdır. Bugün geleneksel sanatlar kendi disiplinleri içerisinde tekrar üretilmekte, yorumlanmakta ve yeni çağdaş tasarımlar içerisinde yer almaktadır. Ebru tekniği bir dönemin el yazması kitaplarının kenar süsü olarak geleneksel sanatlarda yerini almıştır. Bugün pek çok sanat disiplininde etkileri görülen Ebru Sanatının seramik alanında da etkilerini görmek mümkündür. Seramikte ebru tekniği son derece yaratıcılığa açık, her türlü formun üzerine transfer edilerek yapılabilen estetik bir dekor anlayışıdır. Seramik sanatında uygulama yöntemleri çeşitleri arasında neredeyse her gün bir tarz bir teknik türetmekte ve yayılmaktadır. Aslında seramik tamda bu tarz bir sanat dalıdır. Hiçbir zaman yaratıcılık ve üretim bitmez. Seramik yüzeylerde ebru tekniği ise üretilen ve ortaya çıkan birçok teknikler arasında bize özgü bizim geçmişimize, geleneksel sanatlarımıza gönderme yapması açısından önemli ve nitelikli olduğunu söylemek doğru olacaktır. Geleneksel sanatlardan yararlanmak yeniyi yaratmada gerekli ipuçlarına sahip kılacaktır.

Keywords

Abstract

Our traditional arts are the extremely effective reflections of the era they live. Today traditional arts are produced, rendered inside their discipline and take part in new,contemporary designs. Marbling technique took part in manuscripts as a border once in traditional arts. Today Marbling Art's effects can be seen in many art disciplines also it is possible that we can see its effect in the field of Ceramic. Marbling art is a sense of esthetic decoration which has an enormous creativity on the ceramic , it can be transferred on many forms. Everyday among the variety of application methods of Ceramic art a new style and a new techinique are derived and spread. Actually Ceramic is such a creative art field that creativity and production never ends. Marbling technique on the ceramic surfaces are very important among many techniques which are produced ansld emerged in terms of peculiar to our culture our traditional arts it is true to say it is important and qualified. Benefitting from traditional arts provides to have necessary clues to create new things.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics