“BÜYÜK GÖZALTI” ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 77-87
Year-Number: 2018-73

Abstract

Büyük Gözaltı, Çetin Altan’ın 1972’de yayınlanmış ilk romanıdır. Roman, 12 Mart romanı olma özelliği taşımaktadır. Çetin Altan, yaşadığı bir gözaltı olayından esinlenerek bu romanı yazmıştır. Romandaki temel amaç 12 Mart dönemini ele almak ve bu dönemde yaşanan olumsuzlukları ifade etmektir. Bu çalışmada adı geçen roman bazı yönleriyle ele alınacaktır. Öncelikle romanın genel özellikleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra kişiler ve tema ekseninde yapılacak değerlendirmelerle romanın döneme bakışı ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Böylece eserin bir 12 Mart romanı olarak üzerinde durduğu hususlar ayrıntılı şekilde ortaya konmaya çalışılacaktır. Sonuçta da bu romanın üzerinde durduğu hususlar aracılığıyla neyi amaçladığı irdelenecektir.

Keywords

Abstract

Büyük Gözaltı is Çetin Altan's first novel published in 1972. The novel carries the feature of being a March 12 novel. Çetin Altan wrote this novel inspired by a custody case he experienced. The main aim of the novels is to address the March 12 period and to express the negativities experienced in this period. The novel mentioned in this study will be covered in some aspects. First of all, the general characteristics of the novel will be emphasized. Later, the perspective of the novel and the evaluations to be made on the axis of the theme and theme will be evaluated in detail. In this way, it will be tried to put forth in detail the points that the work has emphasized as a 12 March novel. In the end, this novel will be examined through what is aimed at the novel.

Keywords