HZ. EBU BEKİR’İN HALİFE SEÇİMİNDE EVS VE HAZREÇ KABİLELERİNİN TUTUMU VE HİLAFETİ DÖNEMİNDE İDAREDEKİ ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF THE AWS AND KHAZRAJ TRIBES IN THE ELECTION OF THE CALIPHATE AND THEIR ROLE IN ADMINISTRATION DURING THE CALIPHATE OF ABU BAKR

Author : Kenan ECEOĞLU
Number of pages : 482-507

Abstract

Hz. Peygamber’in vefat etmesi üzerine Beni Saide gölgeliğinde bir araya gelen Evs ve Hazreç kabileleri Allah Resulü’nden sonra devleti kimin yöneteceğini belirlemek istediler. Bu iş için ön plana çıkan isim Hazreç kabilesi reisi Sa’d b. Ubade’ydi. Konuşma onun öncülüğünde başlamış ve bu iş için hak sahiplerinin Medine sakinleri olduğu vurgulanmıştı. Bu sırada Muhacirlerden Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde toplantının yapıldığını haber almış ve ardından Beni Saide gölgeliğine gelmişti. Muhacirlerin buraya gelişiyle birlikte hararetli tartışmalar yaşanmış, Ensar grubu İslam’a hizmetlerini, Muhacirler ise Hz. Peygamber’e yakınlıklarını ve Araplar arasında Kureyş’in konumununu ön plana çıkararak rakiplerinin argümanlarını çürütmeye çalışmışlardır. İki tarafın uzun süren tartışmalarından sonra Evs kabilesinin de desteğiyle Hz. Ebu Bekir halife seçilmiştir. Halife, Beni Saide gölgeliğinde kendisi aleyhine tavır takınan Hazreç Kabilesi’nden dokuz, kendisini destekleyen Evs Kabilesi’nden de dört kişiyi hilafeti süresince devlet görevlerinde istihdam etmiştir. Hazreç kabilesi üyeleri vali, komutan, askeri ulak, davet elçisi, Kâtip, Sancaktar ve zekât amili olarak görevlendirilirken Evs kabilesi üyeleri şura üyeliği, vekillik, zekât amilliği ve askeri ulaklık gibi vazifeleri yürütmüşlerdir.

Keywords

Hz. Ebu Bekir, Evs, Hazreç, Muhacir, Ensar

Read: 778

Download: 211