GAZİANTEP ŞAHİNBEY SAVAŞ MÜZESİNDE BULUNAN ERKEK İÇLİK ÖRNEKLERİ
SAMPLES OF MEN UNDERWEARS IN GAZİANTEP ŞAHİNBEY WAR MUSEUM

Author : Yüksel DOĞDU
Number of pages : 368-379

Abstract

Derin bir tarih ve kültür geçmişiyle Anadolu, giyim tarihi açısından pek çok giysi örneğiyle doludur. Kültürel değerler içinde ayrı bir yeri olan geleneksel giyim ve giysi örnekleri geçmişle bugünü bağlayan köprü görevi görmektedir. Pek çok sanat dalının işbirliği ile geçmişten günümüze ulaşabilen giysi örnekleri ait olduğu zaman, coğrafya, kültür, din ve sosyolojik yapı hakkında bilgiler vermektedir. Çalışma konusunun geçtiği Gaziantep ili konumu itibariyle en eski medeniyet merkezlerinin izlerini taşımaktadır. Pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olmasından dolayı çok zengin giyim kuşam arşivine sahiptir. Kültürel yaşamdaki zengin birikim giysilere de yansımıştır. Bölgede yapılan dokumacılık ve el işçiliği ağırlıklı işlemeler giysilere ayrı bir anlam katmıştır. Arşivlenebilen giysi örnekleri incelendiğinde el emeği eserler bunu kanıtlar niteliktedir. Bölgede yer alan müzelerde daha ziyade geleneksel kadın giysi örneklerine rastlanmış olsa da erkek giyim örneklerinin sayısı da oldukça fazladır. Bu çalışma kapsamında incelenen geleneksel erkek giyim örneklerinden içlikler Gaziantep Şahinbey Savaş Müzesinde bulunmaktadır. Çalışmada ulaşılan 5 adet erkek içlik oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda; kullanılan malzeme, renk, model, kesim, dikim, süsleme ve boyut özellikleri açısından incelenmiştir.

Keywords

Geleneksel giyim, erkek giyim, içlik

Read: 700

Download: 216