VATAN KAVRAMI VE TÜRK MİLLETİ İÇİN VATANIN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-71
Language : null
Konu : ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Number of pages: 221-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Vatan tarih boyunca tüm milletlerin özel önem verdiği bir kavram olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda bazı uluslar vatan kavramına dinsel öğeler yüklerken bazı uluslar da vatanı milliyetçi bir kavram olarak ele almıştır. Türk milleti ise vatan kavramını diğer uluslarda kullanılandan farklı olarak algılamış ve vatan kavramına hem dini hem de milli öğeler yükleyerek vatanı namus kavramıyla özdeşleştirmiştir. Bu çalışmada İslam Dininde Vatan Anlayışı, Osmanlı Devleti Döneminde Vatan Anlayışı, Vatan Kavramının Türkler için Taşıdığı Önem, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif Ersoy’un vatan Anlayışı, Atatürk’ün Vatan Anlayışı ve Vatanseverlik ve Vatan Kavramını Yok Etme Çabaları ayrı başlıklar halinde ele alınmış ve özellikle Türklerde vatan kavramının önemi ve bu kavrama yüklenen değerler ve vatan kavramı algılamasında zaman içinde meydana gelen değişiklikler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Throughout history homeland was used as an important concept by all the nations. In this context some nations attributed a religious meaning to nation while some others used it as a nationalistic term. Turkish nation perceived the homeland concept in a different way than the other countries and assigned both religious and national elements to homeland and identified it with the concept of honour. In this work Homeland Concept in İslam, Homeland Concept During the Ottoman Period, Importance of Homeland for the Turkish Nation, Homeland Concept of Ziya Gökalp and Mehmet Akif Ersoy, Homeland Concept of Atatürk and the Extermination Endeavours of Patriotism and Homeland Concept were discussed under the different headlines and especially the importance of homeland concept for Turks and assigned meanings to this concept and the changes in the perceptions of homeland concept were also examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics