TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK ÖZGEÇMİŞLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ACADEMIC RESUME OF ACADEMICIANS WORKING IN TOURISM GUIDANCE DEPARTMENT OF UNDERGRADUATE DEGREE IN TURKEY

Author : Özge GÜDÜ DEMİRBULAT -- Yusuf AYMANKUY - İrem Ceylan KARAGÖZ - Şimal AYMANKUY
Number of pages : 355-367

Abstract

Bu araştırma; turizm rehberliği alanında mesleki eğitim veren akademisyenlerin görev yaptıkları ve ders verdikleri bölüm ile ilgili, eğitim, öğretim vb. mesleki formasyonlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de lisans düzeyindeki yükseköğretim kurumlarının turizm rehberliği bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin, akademik özgeçmişleri incelenmiştir. Tarama modeliyle tasarlanan bu araştırmaya, üniversitelerin yalnızca lisans düzeyindeki yükseköğretim kurumlarının turizm rehberliği bölümleri bünyesinde görev yapan akademisyenler dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında, 2017 ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu incelenmiş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında turizm rehberliği bölümüne öğrenci kabul eden fakülte ve yüksekokulların listesi çıkarılmıştır. Söz konusu listeye göre, fakülte ve yüksekokulların internet siteleri taranarak, öğretim elemanı ve yardımcılarının (akademisyenlerin) isimlerine ulaşılmıştır. Akademisyenlerin özgeçmişlerine ulaşabilmek için YÖK AKADEMİK sisteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Türkiye’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyindeki turizm rehberliği eğitimi, 18 ilde, 22 üniversitede (3’ü vakıf üniversitesi) ve 24 fakülte/yüksekokulda verilmektedir. Türkiye’de lisans düzeyindeki yükseköğretim kurumlarının turizm rehberliği bölümlerinde 137 akademisyen görev yapmaktadır. Akademisyenlerin lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyetleri incelendiğinde; büyük çoğunluğunun turizm ile ilgili herhangi bir yükseköğretim programından/bölümünden mezun oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Turizm Rehberliği, Turizm Rehberliği Eğitimi, Akademik Özgeçmiş.

Read: 680

Download: 208