KYZİKOS NEKROPOLÜNDEN BİR TAŞ ÖRGÜ MEZARI VE BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A Masonry Grave from Necropolis of Cyzicus and Evaluation of the Finds

Author : Nurettin KOÇHAN
Number of pages : 14-32

Abstract

Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli, Erdek – Bandırma ilçeleri arasında yer almaktadır. Kyzikos, antik Yunan ve Roma döneminde hem ekonomik, hem de stratejik açıdan önemli bir yere sahipti. Kyzikos kentinde iki ayrı yerde nekropol olduğu tespit edilmiş, bunlardan biri kentin güneydoğusunda, diğeri kuzeybatısında yer almaktadır. İncelediğimiz mezar kentin kuzeybatı nekropolünde yer almaktadır. Mezarın kazılması sırasında 0.50 m derinliğe inilince yan yatmış halde silindirik mezar siteline bulundu. Stelin altında ise düzensiz konumda duran altlığa ulaşıldı. Bu düzensiz konum daha önce altlık kısmına kadar kaçak kazı yapanların ulaşmış olduğunu göstermektedir. Alt kısmında düzgün blok taşlar görülünce, stel ve altlık açmanın dışına çıkarılarak asıl mezara ulaşmak için çalışmaya devam edildi. Değişik zamanlarda gömü yapıldığı anlaşılan 1.50 m yüksekliğe, 1.55 m uzunluğa ve 1.40 m genişliğe sahip olan taş-tuğla örgü mezarda farklı kodlarda toplam 5 adet iskelet bulundu. Ayrıca 1 adet altın kolye, 2 adet kaprikorn, 3 adet altın küpe, 1 adet altın kolye parçası, 1 adet altın yüzük, 2 adet yuvarlak 6 adet siyah ince uzun boncuk, 10 adet pişmiş toprak unguentarium ve 1 adet terrakotta figürin çıkarıldı. Mezarda kırılmış halde üç cam unguentarium parçası ile bir cam kâse ile demir zincire ait dağınık halde bazı halkalar tespit edildi. Mezarın üzerinde devrilmiş halde bulunan silindirik stelin üst yarısında yedi satır halinde eski yunanca yazıt yer almaktadır. Buluntular ve mezar MS 2.yüzyıl Kyzikos ölü gömme geleneği hakkında bilgi vermeleri açısından önemlidir.

Keywords

Kyzikos, nekropol, stel, taş örgü, unguentarium.

Read: 1,310

Download: 398