KYZİKOS NEKROPOLÜNDEN BİR TAŞ ÖRGÜ MEZARI VE BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 14-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli, Erdek – Bandırma ilçeleri arasında yer almaktadır. Kyzikos, antik Yunan ve Roma döneminde hem ekonomik, hem de stratejik açıdan önemli bir yere sahipti. Kyzikos kentinde iki ayrı yerde nekropol olduğu tespit edilmiş, bunlardan biri kentin güneydoğusunda, diğeri kuzeybatısında yer almaktadır. İncelediğimiz mezar kentin kuzeybatı nekropolünde yer almaktadır. Mezarın kazılması sırasında 0.50 m derinliğe inilince yan yatmış halde silindirik mezar siteline bulundu. Stelin altında ise düzensiz konumda duran altlığa ulaşıldı. Bu düzensiz konum daha önce altlık kısmına kadar kaçak kazı yapanların ulaşmış olduğunu göstermektedir. Alt kısmında düzgün blok taşlar görülünce, stel ve altlık açmanın dışına çıkarılarak asıl mezara ulaşmak için çalışmaya devam edildi. Değişik zamanlarda gömü yapıldığı anlaşılan 1.50 m yüksekliğe, 1.55 m uzunluğa ve 1.40 m genişliğe sahip olan taş-tuğla örgü mezarda farklı kodlarda toplam 5 adet iskelet bulundu. Ayrıca 1 adet altın kolye, 2 adet kaprikorn, 3 adet altın küpe, 1 adet altın kolye parçası, 1 adet altın yüzük, 2 adet yuvarlak 6 adet siyah ince uzun boncuk, 10 adet pişmiş toprak unguentarium ve 1 adet terrakotta figürin çıkarıldı. Mezarda kırılmış halde üç cam unguentarium parçası ile bir cam kâse ile demir zincire ait dağınık halde bazı halkalar tespit edildi. Mezarın üzerinde devrilmiş halde bulunan silindirik stelin üst yarısında yedi satır halinde eski yunanca yazıt yer almaktadır. Buluntular ve mezar MS 2.yüzyıl Kyzikos ölü gömme geleneği hakkında bilgi vermeleri açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

The Ancient Cyzicus City, provice of Balikesir, is between Erdek-Bandırma countries. This city was in terms of both economy and strategy significant in the Rome and in the Ancient Greek. In Cyzicus is determined that there are necropolises, where are differant local. One of them is southeast of this ancient city and other is located in the northwest. In this city we are investigating now a tomb, ıt is located in the northwest necropolis. During the tomb was digged and cylindrical stele was found that is lying at a depth of 0.50 m. The irregular base was reached, it was under of stele. In this irregular situation we can see that illegal excavationers was reached already to this point. When we had seen shapely stones at the bottom, steles and pads were taken out of the opening, continued to work to reach the main tomb. The tomb was 1.50 m height, 1.55 length, 1.40 m width and ıt was made of brick and stone. In total 5 pieces skeleton were in the sepulcher. They were from differend layers. In addition to 1 piece golden necklace, 2 pieces capricorns, 3 pieces golden earrings, 1 piece part of golden necklace, 1 piece golden ring, 2 pieces round and 6 pieces black elongated beads, 10 pieces soil unguentaria, 1 piece the figurin of terracotta were in this tomb. Pieces of three broken glass unguantaria, one glass bowl, pieces of some disorganized collet of the iron chain were detected. In the upper half of the cylindrical stele, this stele is overturned, there is ancient Greek inscription in seven lines. This tomb and the findings of this tomb are important. Because they are giving informations about the 2nd century AD of Cyzicus. This informations are about burial costums of Cyzicus.

Keywords