ANİMASYON SİNEMASI VE GÖSTERGEBİLİM: COCO FİLMİNİN GREIMAS’IN EYLEYENSEL ÖRNEKÇESİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ
ANIMATION AND SEMIOLOGY: ANALYZING COCO MOVIE IN TERMS OF GREIMAS’ ACTANT MODEL

Author : Oya ŞAKI AYDIN -- Ala SİVAS GÜLÇUR
Number of pages : 1-13

Abstract

Animasyon sineması film tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle çocuk seyirciye yönelik filmlerde animasyon türünde olanların niceliksel üstünlüğü göze çarpmaktadır. Ne var ki, Pixar gibi büyük animasyon şirketleri, bu filmleri hazırlarken farklı yaş gruplarını hedef alarak içeriği şekillendirmektedirler. 2017 yapımı Coco filminde olduğu gibi hem çocuk hem de yetişkin seyirciyi yakalayabilecek unsurlar ve formüller filmlerde kendini göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında anlatısal derinlik farklı katmanlardan oluşabilmektedir. Bu çalışmada Coco filmi örneğinden yola çıkılarak, animasyon sinemasının günümüz film endüstrisindeki konumu ve seyirciyle ilişkisi sorgulanmıştır. Bu çerçevede öncelikle animasyonun tarihi kısaca ele alınmış ve Pixar şirketinin yapımları gözden geçirilmiştir. Ardından Coco filminin yapısını derinlemesine analiz edebilmek amacıyla göstergebilimsel metodolojiye başvurulmuş, yönteme büyük katkılar sağlamış A.J. Greimas’ın eyleyensel örnekçesine göre filmin çözümlemesi yapılmıştır. Animasyon sinemasının imgesel dünyası ile eylemsel anlatı tekrarları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Keywords

Sinema, Animasyon, Göstergebilim, Greimas, Coco Filmi.

Read: 1,257

Download: 424