KAZAK EDEBİYATI’NIN ÖNDE GELEN ŞAHSİYETİ ABAY (İBRAHİM) KUNANBAYEV (1845-1904)

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 465-473
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede 1845-1904 yılları arasında yaşamış olan Kazak Edebiyatı’nın kurucularından sayılan Kazakların büyük şairi ve mütefekkiri Abay'ın, hayatı ve yaşadığı dönem geniş çerçevede ele alınmıştır. Yine bu çalışmada o dönemde yaşayan Kazak Halkı’nın açlık ve hastalıklar gibi büyük sıkıntılara maruz kaldıkları, zulüm ve işkence gördükleri dile getirilmiştir. Yaşanan bu hadiseler Kazak Halkı’nı etkilediği gibi Abay’ı da çok derinden etkilemiştir. Başta Abay olmak üzere birçok Kazak aydını, yok olmanın eşiğine getirilmiş bu milleti yeniden yeşertmeyi başarmışlardır. Makalede ayrıca Abay’ın edebi şahsiyeti ve bu edebi şahsiyetinin oluşmasında etkili olan kişiler üzerinde de durulmuştur. Abay’ı en çok etkileyen şahsiyetlerin başında Kazakistan’da sürgün hayatı yaşayan Rus demokratlar, E.P. Mihaelis ve S.S. Gross gibi aydınlar gelmektedir. Makalede son olarak Abay’ın manzum ve mensur eserleri üzerinde durulmuştur. Abay, için hayattaki en önemli mesele insan ve insanın en güzel şekilde yetiştirilmesi meselesidir. Bu sebeple Abay’ın eserlerinin temel konusu insandır.

Keywords

Abstract

In this article, Abay’s, who were counted among the founders of the Kazak literature that lived between 1845-1904, life and the period in which he lived is approached in a wide frame. In this study, it is also stated that the Kazakh people living at that time were persecuted and tortured, and exposed to great difficulties such as hunger and diseases. Abay was deeply influenced by these events as well as the Kazakh people. Many Kazakh intellectuals, especially Abay, have succeeded in reviving this nation who were brought to the brink of destruction. In addition, in the article, Abay's literary personality and those who are influential in the formation of this literary figure are also emphasized. E.P. Mihaelis and S.S. Gross, the Russian democrats living in exile in Kazakhstan, were among the most influential characters in the life of Abay. Finally, in the article, Abay's poetical and prosaic works are emphasized. The most important issue for Abay was the human and the education of people in the most beautiful way. For this reason, the basic theme of Abay's works is human.

Keywords