KAZAK EDEBİYATI’NIN ÖNDE GELEN ŞAHSİYETİ ABAY (İBRAHİM) KUNANBAYEV (1845-1904)
THE LEADING CHARACTER OF THE KAZAK LITERATURE ABAY (IBRAHIM) KUNANBAYEV (1845-1904)

Author : Ahmet YILDIZTAŞ -- Ayşe DİNÇ
Number of pages : 465-473

Abstract

Bu makalede 1845-1904 yılları arasında yaşamış olan Kazak Edebiyatı’nın kurucularından sayılan Kazakların büyük şairi ve mütefekkiri Abay'ın, hayatı ve yaşadığı dönem geniş çerçevede ele alınmıştır. Yine bu çalışmada o dönemde yaşayan Kazak Halkı’nın açlık ve hastalıklar gibi büyük sıkıntılara maruz kaldıkları, zulüm ve işkence gördükleri dile getirilmiştir. Yaşanan bu hadiseler Kazak Halkı’nı etkilediği gibi Abay’ı da çok derinden etkilemiştir. Başta Abay olmak üzere birçok Kazak aydını, yok olmanın eşiğine getirilmiş bu milleti yeniden yeşertmeyi başarmışlardır. Makalede ayrıca Abay’ın edebi şahsiyeti ve bu edebi şahsiyetinin oluşmasında etkili olan kişiler üzerinde de durulmuştur. Abay’ı en çok etkileyen şahsiyetlerin başında Kazakistan’da sürgün hayatı yaşayan Rus demokratlar, E.P. Mihaelis ve S.S. Gross gibi aydınlar gelmektedir. Makalede son olarak Abay’ın manzum ve mensur eserleri üzerinde durulmuştur. Abay, için hayattaki en önemli mesele insan ve insanın en güzel şekilde yetiştirilmesi meselesidir. Bu sebeple Abay’ın eserlerinin temel konusu insandır.

Keywords

Abay, Kazak Halkı, Kazak Edebiyatı, Kazak Milleti, İnsan

Read: 650

Download: 192