SANAT VE MİTOLOJİK FELSEFE
ART AND MYTHOLOGICAL PHILOSOPHY

Author : Neşe KIRDEMİR
Number of pages : 108-116

Abstract

Antik dönem insanı mitleri hayat gibi yaşarken, mitler günümüz insanı için doğanın ve doğa üstünün ( gerçek dışının ) bir ifadesidir. Mitler adeta gerçeğin içinde yaşanan bir rüya gibidir. Rüya insanın en önemli imgelemi ise imgeler ve mitlerin buluştuğu verimli vahanın adı da sanattır. Batılı (modern) sanatta ilham kaynağını oluşturan Grek kültürü ve bu kültürün köklerindeki sanat; Homeros’un İlyada ve Hesiodos’un Thegonia’sı ile mitlere ait en eski sanat yapıtları olarak karşımıza çıkarlar. Bu mitler tanrılar, tanrı-krallar ve anatanrıça aracılığı ile sadece hiçliğin olduğu bir zamanda var olan kaosun tüm ölümlülerin esenliği için mitlerin içlerinde barındırdıkları felsefe ile kosmosa dönüşüm yolculuğudur. Bu durumda mitler ile birlikte mitolojik ve mistik felsefe de kendini sanat olup anlatmanın yolunu bulmuştur. Mitler gerçeği masal ve rüya yapabilme güçleri ile sadece antik dönem insanının düşüncelerini değil; ideal insan oluşun felsefesini de ozanların şiirsel anlatımı ile bireysel ve toplumsal yaşama yavaş fakat etkili bir şekilde sokmayı başararak gerçek anlamda vücut bulmuşlardır. Toplumun bir bireyi olarak insana ait yaratıcı yeteneğin sahibi olan sanatçı da mitlerin kendisinde yarattığı duygu ve düşünce ile imgelenmeyi kullanabildiği her türlü malzeme ile mitlerin günümüze dek ulaşan binlerce yıllık ölümsüzlüğünü sağlamıştır. Mitoloji tüm antik dönem sanatlarında, rönesans, neo-klasik ve sembolizmde değişmeyen mistik idealizmi ile sanata dönüşmüştür. Hayat aslında mitlerin kendisidir ve hayatın içindeki neşe, üzüntü, acı, keder, yenilgi ve zafer birer öğreti olarak ozanların dilindeki felsefik anlatımla sanatçının ellerine uzanmıştır. Gerçekte hayatın sadece yaşama ait yalın felsefesi de mitlerin tam koynunda yatar. Yalın olduğu kadar zengin ve aynı zamanda coşkulu bu felsefenin iki kaşifi vardır. Antik dönemin ozan filozofları ve sanatçılar. Bu kaşifler dünyanın dört bir yanına sadece şiir, heykel, resimlerini değil, masalla gerçek arasındaki hayatlarını ve hayata dair felsefelerini de sanat yolu ile taşımışlar ve mitlerdeki yerlerini almışlardır. Bu bildirinin ana teması en çarpıcı ve ünlü felsefik mitlere kaynaklar ışığında bakabilmek ,farklı ve yeni yorumlar kazandırıp, katabilmektir. Önce o khaos vardı,sonsuz,ölçüsüz boşluk, Bir deniz kadar vahşi,deniz kadar karanlık… E.Hamilton

Keywords

Sanat, Felsefe, Mitoloji

Read: 1,251

Download: 438