AİLE MÜDAHALELERİNİN OTİZMLİ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

Author:

Number of pages: 329-342
Year-Number: 2018-70

Abstract

Otizmli çocukların tedavisinde; direk çocukla ilişkili, aile merkezli ve aile- çocuk etkileşimli birçok müdahale yöntemi kullanılmaktadır. Bu sistematik derlemede amaç Aile temelli müdahale programlarının otizimli çocuk üzerindeki davranışsal, sosyal, iletişimsel, dil becerisi gibi alanlardaki gelişimini nasıl etkilediği incelenmiştir. Derleme York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen Centre for Reviews and Dissemination 2009 rehberi doğrultusunda yapılmıştır. Tarama sonucunda araştırma kapsamına üç çalışma alınmıştır. Çalışmalar aile merkezli müdahalelerin çocuk üzerindeki etkisini tartışmaya açmaktadır. IQ, dil gelişimi, motor beceriler, günlük aktiviteler, adaptif davranış, otizm semptomlarının azaltılması gibi alanlarda etkili olduğu ancak beklenen gelişmenin gerçekleştirilememesi nedeniyle müdahale modelleri ve uygulamaları tartışılmalıdır.

Keywords

Abstract

In the treatment of autistic children; there are many intervention methods directly related to children, family-centered and family-child interaction. In this systematic review, the aim was to examine how Family-based intervention programs affected the development of children in autism, such as behavioral, social, communicative, and language skills. Reviews and Dissemination Center, developed by the National Research Institute of York University, 2009, have been guided. At the end of the survey, three studies were included in the study. Start arguing about the effects of interventions on your children's centers. Intervention models and practices should be discussed to achieve effective but expected development in areas such as IQ, language development, motor skills, daily activities, adaptive behavior, and reduction of symptoms of autism.

Keywords