ESKİŞEHİR KARACAHİSAR KALESİ KAZILARINDA BULUNAN (2011-2014) OK UÇLARININ HIZ VE MENZİL ANALİZLERİ

Author:

Number of pages: 1-14
Year-Number: 2018-69

Abstract

Osman Bey tarafından 1288 yılında fethedildiği bilinen Karacahisar Kalesi’nde, ilk çalışmalar Prof. Dr. Halil İnalcık önderliğinde başlatılmış, daha sonra Prof. Dr. Ebru Parman Başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları (2002-2005), 2011 yılından itibaren Prof. Dr. Erol Altınsapan başkanlığında sürdürülmüştür. 2011-2014 yıllarında, Eskişehir Karacahisar Kalesi kazılarında çıkarılan çeşitli nitelikteki buluntular arasından çok sayıda ok ucu çıkmıştır. Yaptığımız çalışmalarda bu ok uçlarından, form veren örnekler seçilerek formlarına göre tipolojileri yapılmıştır. Bu çalışmada tespit edilen ok uçlarından İğneli Tip olarak adlandırdığımız tipteki ok uçlarına ait dört ana gruptan sekiz alt tipin fiziksel özellikleri incelenmiş ve farklı form oluşumlarının bir nedeni olabileceği düşüncesinden hareketle sabit değerler alınarak okların hızları ve mesafeleri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır

Keywords

Abstract

It is know that Karacahisar Castle was captured by Osman Bey in 1288 and the first studies was held by Prof. Dr. Halil İnalcık. Prof. Dr. Ebru Parman started excavation in 2002 and contiuned until 2005, after year 2011 excavations in castle maintained by Prof. Dr. Erol Altınsapan. There are many types arrowheads in different funds which found during the excavations between 2011-2014. A typology was created upon arrowheads, which are in good condition, depending on their forms. One of the most common arrowhed type is the needled arrowheads. Needled arrowheads

Keywords