FINDIĞIN TÜRKÜLERE YANSIMASI

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 45-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik, kuşkusuz sadece sesin harmonisi değildir. Aynı zamanda toplumun sosyolojik görünümü ve sesidir. Toplumsal hayatı, kültürü, sosyo-ekonomik durumunun en iyi sözcüsüdür. Müzik türleri arasında ise halkın aynası rolünü üstlenen halk müziği alanıdır. Türküler bir toplumun geçmişinin, düşünce ve yaşam tarzının birer belgesi niteliğindedir. Özellikle toplumları daha iyi anlayabilmek için türkülerin analizleri yapılmaktadır. Türküler halkın kültürel değerlerinin bütünüdür. Türkülerimiz, aşk, iş, tarih, coğrafya, sosyal yaşantımızdan kaynaklanan ve doğrudan bu hadiselerin etkisiyle, ortaya çıkmış folklor ürünlerimizdir. Dağlar, rüzgârlar, karlar, ırmaklar, dereler, gökyüzü, ay, bulut, doğal bitki örtüsü vb. gibi daha birçok unsurlar, türkülerimizde konu edilmiştir. Türküler, sadece müzisyenlerin değil sosyologların da çalışma alanlarını oluşturur. Çünkü toplumun anlatım araçlarıdır. Bu çalışmamızda “fındık”ın sadece ekonomik yönü olmadığını toplumsal yaşantıdaki önemini, yerinin türkülere nasıl yansıdığını, aşkı, özlemi anlatırken fındığın türkülerde nasıl yer edindiğini irdeleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Music is no doubt just a harmonic. At the same time, the appearance of a society is also a voice. It is the best word of social life, culture, socio-economic situation. Among the genres of music, it is the folk music field that plays the role of the people. It is a documentary of the history, thought and lifestyle of a society. In particular, the analysis of the folk songs is carried out in order to better understand the societies. The cultural values of the folk songs are the whole. Our folk songs are our folklore products arising from our love, work, history, geography, social life and directly influenced by these hadiths. Mountains, winds, snow, rivers, streams, sky, moon, cloud, natural vegetation, etc. Many other elements, such as the folk songs topic. Folk songs, creates not only musicians but also sociologists. Because society is the means of expression. In this study, we will examine the importance of "hazelnut" in the social life that is not only the economic direction, how the place reflects on the folk songs, how the hazelnut is placed in folk songs while expressing love and longing

Keywords