FINDIĞIN TÜRKÜLERE YANSIMASI
TAKING PLACE OF “NUTS” IN FOLK SONGS

Author : Müslüm AKDEMİR
Number of pages : 45-56

Abstract

Müzik, kuşkusuz sadece sesin harmonisi değildir. Aynı zamanda toplumun sosyolojik görünümü ve sesidir. Toplumsal hayatı, kültürü, sosyo-ekonomik durumunun en iyi sözcüsüdür. Müzik türleri arasında ise halkın aynası rolünü üstlenen halk müziği alanıdır. Türküler bir toplumun geçmişinin, düşünce ve yaşam tarzının birer belgesi niteliğindedir. Özellikle toplumları daha iyi anlayabilmek için türkülerin analizleri yapılmaktadır. Türküler halkın kültürel değerlerinin bütünüdür. Türkülerimiz, aşk, iş, tarih, coğrafya, sosyal yaşantımızdan kaynaklanan ve doğrudan bu hadiselerin etkisiyle, ortaya çıkmış folklor ürünlerimizdir. Dağlar, rüzgârlar, karlar, ırmaklar, dereler, gökyüzü, ay, bulut, doğal bitki örtüsü vb. gibi daha birçok unsurlar, türkülerimizde konu edilmiştir. Türküler, sadece müzisyenlerin değil sosyologların da çalışma alanlarını oluşturur. Çünkü toplumun anlatım araçlarıdır. Bu çalışmamızda “fındık”ın sadece ekonomik yönü olmadığını toplumsal yaşantıdaki önemini, yerinin türkülere nasıl yansıdığını, aşkı, özlemi anlatırken fındığın türkülerde nasıl yer edindiğini irdeleyeceğiz.

Keywords

Türkü, fındık, sosyo-ekonomik yaşam, halk.

Read: 1,208

Download: 409