NESEFLİ MEŞHUR FAKİHLERİN FIKIH MİRASINA KATKILARI
CONTRIBUTIONS OF NASAF'S FAMOUS LAWYERS ON FIQHY HERITAGE

Author : H. Ahmet Özdemir
Number of pages : 33-44

Abstract

Orta Asya özellikle de Buhara, Tirmiz, Taşkent, Ferganâ, Semerkant ve Nesef şehirleri, miladî olarak dokuzuncu yüzyıldan itibaren âdeta bir ilim çekim alanı oluşturmuş ve İslamî ilimlerin hemen hemen her sahasında pek çok değerli bilim adamı bu bölgede yetişmiştir. Nesef Şehri, Buhara’yı Belh’e bağlayan yol üzerinde Ceyhun ile Semerkant arasında bulunan bir şehirdir. Bu bölgede yetişmiş meşhur yedi fıkıh âlimi bulunmaktadır. Bu çalışmada, fakihlerin hayatı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra eserleri ve öğrencileri vasıtası ile daha sonraki nesiller üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Fıkıh mirası, temel ortak değerlerdendir. Hanefi fıkhının temeli Irak-Kûfe şehirlerinde atıldıktan sonra farklı bölgelerin katkısı ile zenginleşmiş ve gelişmiştir. Türkistan coğrafyasının bir bölgesinde yetişmiş fakihlerin sonraki yüzyıllara etkileri bakımından incelenmesi; karşılıklı etkileşimi göstermesi, fıkıh mirası oluşması için gösterilen çaba ve gayretlerin gün yüzüne çıkarılması ve yeni yetişen nesle çalışma ve faydalı olma azmi bakımından örnek rol modeller sunulabilmesi için faydalı olacaktır.

Keywords

Fakih, Fıkıh mirası, Fıkıh tarihi, Nesef, Türkistan

Read: 1,193

Download: 432