TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ PİYASASI İLE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ ZAMANA BAĞLI DEĞİŞEN KORELASYON İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 387-407
Year-Number: 2018-69

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki hisse senedi piyasası ile reel sektör arasındaki ilişkinin zamana bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu bağlamda 02-1991, 07-2017 arasındaki yaklaşık 26 yıllık dönem, aylık frekansta analiz edilmiştir. Uzun dönemli ve sağlıklı veri elde edebilmek için hisse senedi piyasasını temsil edeceğini düşündüğümüz veri seti BİST-100 endeksi olarak belirlenirken, reel sektörü temsil edeceğini düşündüğümüz veri seti ise sanayi üretim endeksidir. BİST-100 endeksine ilişkin veriler TCMB (evds) veri tabanından, sanayi üretim endeksine ilişkin veriler TÜİK’ten elde edilmiştir. İki piyasa arsındaki zamana bağlı ilişkiyi incelemek için DCC-GARCH modeli kullanılmış ve modele ilişkin gerekli testler yapılarak rapor edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre belirtilen dönem içerisinde Türkiye’de hisse senedi piyasası ile reel sektör arasında dinamik koşullu korelasyon ilişkisinin var olduğu ve piyasaların birbirlerine olan etkilerinin zamana bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research it was investigated if there was a difference on a time-based correlation between stock market and real economy. Specifically, a 26-year period from February 1991 to July 2017 was analyzed on a monthly basis. In order to obtain reliable and long-term data BIST-100 index was determined on the grounds of representing stock market while industrial production index was chosen as a data set considering that it properly represents real economy. The data related to BIST-100 index were collected from The Central Bank of the Republic of Turkey database, while the data connected to industrial production index were gathered from Turkish Statistical Institute. To investigate the temporal correlation between the two markets, DCC-GARCH model was utilized and necessary tests about the model were implemented and reported. The result of the analysis indicated that there was a dynamic conditional correlation between capital markets and real sector within the aforementioned period, and the effects of the markets on each other changed over time.

Keywords