MOBİL CİHAZLARDA KULLANILAN PİYANO EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 354-363
Year-Number: 2018-69

Abstract

Teknoloji, yaşamın her alanında yapılan bir işi kolaylaştırmayı ve pratik bir şekilde daha etkin sonuçlara ulaştırmayı hedefleyen bir araçtır. Günümüzde teknoloji kullanımı müzik alanındaki gelişmelerde de kendini göstermekte ve müzik eğitimindeki teknoloji kullanımı ise bu gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Müzik eğitimi için oluşturulmuş müzik yazılım programları genellikle kulak eğitimi, nota okuma, dikte, deşifre, müzik teorisi, ritim çalışmaları, beste yapma ve çalgı eğitimi gibi konuları içermektedir. Bu araştırma ise, IOS işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlarda, piyano eğitimi için geliştirilmiş müzik yazılımlarının incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, IOS işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için geliştirilmiş piyano eğitimi yazılımlarından 5 üzerinden 4 yıldız almış uygulamalar uzman görüşüne sunularak sekiz uygulamaya indirilmiş ve yöntem olarak betimsel tarama yöntemi seçilmiştir. Seçilen bu uygulamaların içerik analizleri yapılmış, bulgular ve öneriler ilgili başlıklar altında sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Technology is a tool whose aim is to ease the tasks performed in every facet of life and to obtain effective outcomes. In today’s world, use of technology manifests itself in musical advances and use of technology in music education is largely affected from these developments. Software developed for music education usually consist of subjects; such as hearing exercises, musical note readings, dictation, transcription, musical theory, rhythm practices, composition and instrument education. The aim of this research is to analyze the musical software developed for piano instruction and are available in mobile devices with IOS operating system. In the study, piano instruction applications, which are available in mobile devices with IOS operating system and are awarded 4 starts out of 5, have been reduced to eight and descriptive survey model has been adopted as the method. A content analysis has been conducted on the selected applications; and findings and suggestions are provided under related headings.

Keywords