B TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 162-182
Year-Number: 2018-70

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen B tipi yatırım fonlarının performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2007-2011 yılları arasında toplamda 48 adet B tipi değişken fon, B tipi likit fon ve B tipi tahvil-bono fonlarına ait Sharpe, Treynor ve Jensen endeksi performans ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılan hesaplamalara dayalı değerlendirmeler yapılmıştır. B tipi değişken fonlar içerisinde en yüksek duyarlılığa sahip olan ve en iyi çeşitlendirilen fon olan YKBY ÖPY’nin fonunun Sharpe ve Treynor endeks değerlerine göre en yüksek performans gösteren fonlar olduğu görülmüştür. B tipi likit fonlardan Eczacıbaşı ve Akbank ise Treynor ve Jensen endeks değerlerine göre en yüksek performans gösteren fonlar arasında yer almıştır. B tipi tahvil bono fonlarından yüksek duyarlılığa sahip ve en iyi çeşitlendirilen fon olan Denizbank ise Jenson endeks değerine göre en yüksek performans gösteren fonlar arasındadır. B tipi değişken fonlardan Garanti Bank; hem en yüksek duyarlılığa sahip, hem en iyi çeşitlendirme yapan ve en başarılı yönetilen fonlar içerisinde yer alan tek fondur.

Keywords

Abstract

In this thesis, it is aimed to compare the performance B - type mutual funds which are mostly preferred by the investors in Turkey considering their performances. For this purpose, they are evaluated the performance parameters of total 48 units of B-type variable mutual funds, B-type liquid funds B-type bonds and bond funds between the years of 2007-2011 by using the Sharpe, Treynor and Jensen index performance measurement methods. B-type variable among the funds with the highest sensitivity and the best

Keywords