“TAŞRALI”, “AĞDA ZAMANI” VE “MAVİ TAŞLI KÜPE” ÖYKÜLERİNDEKİ SINIF VE TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMININ ELE ALINIŞI

Author:

Number of pages: 306-319
Year-Number: 2018-69

Abstract

Edebiyat eserleri toplumsal olguları gerçekçi bir şekilde yansıttığı için toplumu anlamada başvurulabilecek önemli kaynaklardır. Başka bir deyişle, eserlerdeki karakterler ve olay örgüsü toplumu incelemede kullanılabilecek temel kavramları temsil ettiğinden dolayı edebiyat sosyolojik inceleme ile yakın ilişki içindedir. Bu çalışmada Türk edebiyatının önemli öykü yazarlarının seçilmiş olan üç öyküsü üzerinden kadın karakterlerin sınıf ve toplumsal cinsiyet kavramlarına ilişkin bir inceleme sunulmuştur. Sınıf ve toplumsal cinsiyet kavramları birbiriyle kesişimsel olması nedeniyle eşzamanlı olarak görülebilecek olgulardır. Bu nedenle çalışmada kadın karakterlerin sınıf ve toplumsal cinsiyet anlamındaki konumları tartışılmıştır. Öykülerdeki kadın karakterler toplumsal tabakalaşma içerisinde farklı konumlara ve sınıflara sahip kadınlar olarak çizilmiş ve okuyucuya farklı kadın imgeleri ile sunulmuştur. Öte yandan toplumsal cinsiyet bakımından erkek egemen bir toplum yapısında kadınların karşılaştığı, ikincil konumda olduklarını gözler önüne seren durumlar aktarılmıştır. Öykülerdeki sınıf ve toplumsal cinsiyet analizine değinmeden önce sınıf tartışmaları ve toplumsal cinsiyet ile ilişkisi bağlamında kuramsal bir çerçeve çizmek yararlı olacaktır.

Keywords

Abstract

Literary works are regarded as significant resources to analyze society as they reflect social phenomena in a realistic way. In other words, as the characters and the plot represent the fundamental elements to analyze society, literature and sociological analysis are linked with strong bonds. This study presents an analysis about the class and gender issues of female characters chosen from three different short stories of eminent Turkish storywriters. Class and gender issues can be considered as intersectional, thereby presenting an opportunity to the readers to analyze them simultaneously. Therefore, in this study the class relations of the female characters and how gender positions them in a society are discussed. The female characters in the stories are presented as different female images with different positions in social stratification. On the other hand, what women encounter with in a male-dominated society and how they become to be inferior to men are examined with gender discussions. Before the analyses about the stratification and gender, it will be quite enlightening to make a theoretical frame about class discussions and class-gender relationship.

Keywords