BOŞLUK / SPACE, KÜLTÜREL KODLAR VE YENİ OKUMALAR

Author:

Year-Number: 2018-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tipografi, Grafik, Grafik Tasarım
Number of pages: 187-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu metin Güzel sanatlar eğitimi veren kurumlarlardaki Resim, İçmimarlık, Grafik, Endüstri Tasarımı, vb. gibi disiplinler içerisinde kullanılan, Boşluk / Space kavramının, kültürel kodlarla okunması ve bunun oluşturduğu güdümlemelerin, tasarım ve yaratım sürecine etkilerini incelemektedir. Amaç bu alanlarda alışkanlıkları sorgulamak ve yeni yaklaşımlara kapı olabilecek bir tartışmayı başlatabilmektir. Bir metnin veya bir mekanın içinde yaratılan boşluk nasıl anlamladırılmalı, nasıl okunmalıdır. Okunma biçimleri, ve kavramları anlamlandırma biçimleri farklı topluluklar, milletler ve disiplinler Boşluk /space kavramlarını nasıl anlamlandırırlar. Üretilen tipografik tasarımların anlaşılabilir, okunabilir, olması önemlidir. Anlamak, bilmek gibi kavramlar, bireylerin alt yapılarına, yetişme biçimlerine, aldıkları eğitim düzeyine göre değişir. Öğrenim Süreç ve yöntemleri de bu aşamada şekillenmektedir. Bu bağlamda metin, anadillere eklemlenen yabancı kavram ve kelimelerin süreç içerisinde işaret ettikleri anlamların ötesinde anlamlara kavuştuklarını ve aynı yazılışlara sahip, aynı noktadan üretilmiş olmalarına rağmen, sonuçları itibariyle birbirleriyle taban tabana zıt anlamlara ulaşması sorununu irdeler. Araştırma, Boşluk ve Space kelimelerinin merkezde yer aldığı ve bu iki farklı dile ait kelimenin tasarım sürecine, "negatif" ve "pozitif" etkilerini betimleme yöntemiyle sorgulamaya çalışmaktadır. Metnin kısıtlarını Boşluk /Space kavramlarının anlamları ve uygulamaları belirler. Sonuç olarak, Dil, eğitimin en önemli aracıdır. Eğitim kurumlarında, eğitici ile eğitilenin bir kavram üzerinde anlaşması, aynı anlamlarla iletişim kurmasını sağlaması dilin görevi olduğu vurgusu metinde yapılır.

Keywords

Abstract

This text refers to institutions such as Painting, Interior Design, Graphic Design, Industrial Design, etc. The study of the concept of space / space, which is used in disciplines like cultural codes, and the motives that it creates, influences the design and creation process. The aim is to question the habits in these areas and to initiate a debate that can be a gateway to new approaches. How should the space created within a text or space be understood and read? How to understand, how to interpret concepts, different communities, nations and disciplines How to make sense of space / space concepts. It is important that the typographic designs produced are understandable, readable. Concepts such as understanding and knowing vary according to the subordinate structures of i

Keywords