ETKİNLİK TURİZMİ OLARAK GASTRONOMİ FESTİVALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-67
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 452-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gastronomi festivali, yerel mutfağı dünya mutfakları ile buluşturan ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyondur. Gastronomi festivaline katılan bireylerin görüşleri yeterince alınmadığı için bu festivalleri düzenleyen organizatörler bireylerin memnuniyetini karşılayamamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada amaç gastronomi festivallerine katılan bireylerin görüşlerini almak ve etkinlik turizmi olarak gastronomi festivallerini değerlendirmektir. Gastronomi festivalleri bireylerin gastronomiye olan tutkularını ifade edebilmeleri bakımından oldukça önemlidir. Çalışmanın evrenini gastronomi festivali deneyimini yaşamış ve bu konudaki görüşlerini aktarabilecek 23 birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve her bireye 4 açık uçlu soru sorulmuştur. Sonuç olarak farklı beslenme alışkanlıklarına sahip olan bireylerin alternatif yiyecek-içecek deneyimini yaşamak, boş zamanlarını değerlendirmek/eğlenmek ve farklı bölgelerin yemeklerini tatmak için gastronomi festivallerine katıldıkları anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The gastronomy festival is organized to bring together local cuisine, world cuisines and information exchange. Since the opinions of the i

Keywords