2013 YILI YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASININ C&RT VE CHAID ALGORİTMALARI İLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-67
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İstatistik, Sosyoloji
Number of pages: 132-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mutluluk ve yaşam memnuniyeti kavramları, dünyada çok eski zamanlardan bu yana üzerinde düşünülen ve felsefe alanında türlü boyutlarıyla irdelenen bir konudur. Yaşam memnuniyeti kavramı bireyin sürdürmekte olduğum yaşamdan ne kadar zevk aldığının bir bütün olarak ele almasıdır. TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ve ilk defa 2013 yılında il düzeyinde 18 ve daha yukarı yaştaki 196.203 birey ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının B grubu mikro verileri kullanılarak karar ağacı algoritmaları ile veri madenciliği çalışması yapılmıştır. Uygulamada kullanılan veri seti 196.203 kayıttan ve 239 değişkenden oluşmaktadır. Değişken sayısı özellik seçimi işlemcisi ile azaltılmış ve hedef değişkeni açıklamada önemli rol oynadığı belirlenen 135 değişken ile karar ağacı algoritmaları uygulanmıştır. Anket soru formunda yer alan “Yaşamınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” sorusu hedef değişken olarak belirlenmiştir. Bu soruya verilen “Çok mutlu, mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz” cevapları yeniden gruplandırma işlemcisi ile “mutlu, orta, mutsuz” olacak şekilde tekrardan kodlanmıştır ve bu üç kategori hedef sınıfları oluşturulmuştur. Uygulamada, C&RT ve CHAID algoritmaları ile karar ağaçları oluşturulabileceği belirlenmiş ve bu iki algoritma ile uygulama gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Conception of happiness and life satisfaction are one of the most under consideration subject from time immemorial and is examined multifarious extents in the field of philosophy. Notion of life satisfaction is being approached of the contextualizing how much an i

Keywords