MİLLİ GÜVENLİK KONSEPTİ VE MİLLİ GÜVENLİĞİN TÜRKİYE VE DİĞER DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-67
Language : null
Konu : ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Number of pages: 286-299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletlerin milli birliklerinin, bütünlüklerinin, uluslararası alandaki çıkarlarının ve antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerinin iç ve dış tehditlere karşı korunması ihtiyacı milli güvenlik kavramının ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu konunun devletlerin bekasının sağlanması açısından taşıdığı önem ülkelerin milli güvenliklerini sağlamak üzere bazı özel teşkilatlar kurmaları sonucunu doğurmuştur. Günümüzde birçok ülkenin bu amaçla değişik isimler altında kurdukları teşkilatlar bazı farklılıklar göstermekle birlikte bu teşkilatların tamamı birçok ülkede parlamentoların ve hükümetlerin üzerinde ve karar mekanizmalarında özel bir yere sahip olmuştur. Bu çalışmada milli güvenlikle ilgili tanımlar ile Türkiye’nin ve diğer ülkelerin milli güvenlikle ilgili teşkilatları ve bu teşkilatların milli politikaların belirlenmesi üzerindeki etkileri ele alınarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The necessities of the countries for national unity and integrity and the exigence of these countries to uphold international rights and benefits against the internal and external threats led to concept of national security and these countries established some special organizations for their survival. Nowadays these organizations have special places over parliaments and governments although the organizations of different countries have discrepancies. In this work national security definitions and the organizations of Turkey and other countries’ concerning with the national security and the effects of these organizations over the designation of national politics have been evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics