5-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANTROPOMETRİK DEĞERLERİ VE SOMATOTİPİK ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-67
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Antropoloji
Number of pages: 53-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antropometri ve somatotip çalışmaları özellikle küçük yaşlarda çocukların motor becerilerinin gelişimi, spora yatkınlık ve alışkanlık kazanması, fiziksel gelişimi ve sosyal iletişim becerilerinin gelişmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı 5-14 yaş grubu çocuklarında antropometrik ve somatotip özelliklerin ortaya konmnasıdır. Bu amaç doğrultusunda 27 Haziran- 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Yüzme Havuzu’nda yaz kursiyeri olan çocuklar örneklem grubu olarak seçilmiştir. Kursun devam ettiği 3 haftalık dönemde yaşları 5-14 arasında değişen 108’i kız 152’si erkek olmak üzere toplam 260 bireyin boy, ağırlık, tricep, subscapular, suprailiac ve baldır deri kıvrımı kalınlığı ile dirsek ve diz genişliği, gevşek biceps çevresi ve baldır çevresi ölçümleri alınmıştır. Antropometrik ölçüler International Biological Programme (IBP) ve Anthropometric Standardization Reference Manual (ASRM)’in öngördüğü teknikler doğrultusunda alınmıştır. Analizler sonucunda çocuklarda cinsiyetler arası diz genişliğinde anlamlı fark olduğu (p<0.05), diğer antropometrik ölçülerde ise anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmiştir. Somatotip değerleri ise kızlarda 4.4-3.9-2 (mezomorfik endomorf), erkeklerde 4.1-4.3-2 (endomorfik mezomorf) olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Anthropometry and somatotype studies are especially important to young ages childs with regard to skills of motor devolopment, increased of intelligence grade, acquisition of tedency and habit to sport, physiologic devolopment and progress of social communication skills. Purpose of this study is examinated anthropometric and somatotype characteristics in children between 5-14 ages group. In accordance with these purposes were choosed children who are summer trainees as the sample group at Ankara University Swimming Pool in 27 June- 24 Agust 2017 dates. Continuing on 3 week periods of course, weight, triceps, subscapular, suprailiac and calf skin fold thickness, elbow and knee width, flexed arm and calf circumference measurements were taken from totally 260 i

Keywords