YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ AKADEMİK İLETİŞİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEMEKTEDİR: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİ MEDYA ÖRNEK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İLETİŞİM, AKADEMİK İLETİŞİM

Abstract

21. yüzyıl, teknoloji ile başlayan bir değişim dönemi getirdi. Değişim ve dönüşüm, yeni bir dönemin başlangıcını belirledi. İnternet ve yeni medya kavramları ve Internet temelinde ortaya çıkan sosyal medya kavramları kitleleri bu medya aracılığıyla rutin ve güncel durumlarını çok çalıştırdı. Eğitim alanını yansıtan bu değişim ve dönüşümün bir sonucu olarak hem akademik çalışmalar hem de akademik iletişim süreçlerinde teknoloji kullanımı artmıştır. Akademisyenler tarafından kullanılan teknoloji ürünlerinin artmasıyla akademik iletişim süreçleri değişti ve eğitim teknolojisi olarak tanımlandı. Akademik çalışmalar artık çevrimiçi yapılabilir. Çalışma kapsamında akademik çevrenin yeni medya ve eğitim teknolojileri ile nasıl bir değişim geçirdiğini ve bu süreçte Türkiye'nin akademisyenlerinin süreçlerinde nasıl iletişim kurduklarını ve ortak çalışmalar yapıp yapmadığını araştırdık ve araştırdık.

Keywords

Abstract

21st century brought a period of change that has started with technology. Change and transformation designated the start of a new period. The Internet and the concepts of new media and social media that emerged based on the Internet have made the masses running lots of their routine and current states through these media. As a result of this change and transformation reflecting on the field of education, the use of technology has increased both in academic studies and scholarly communication processes. Scholarly communication processes have changed with the increase of technology products used by academicians, and they are described as education technology.. Academic studies are now possible to be done online. Within the scope of the study, how academia underwent change with new media and education technologies and what kind of changes this process created in the processes of the scholars in Turkey communicating with each other and doing joint studies were examined and researched.

Keywords