SELİMİYE CAMİİ’NİN ACİL DURUM TAHLİYESİ ÜZERİNE BİR BENZETİM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Mimarlık
Number of pages: 571-585
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her geçen gün binalar daha çok büyümekte ve daha kalabalık insan grupları bir arada bulunur hale gelmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak kullanıcıların binalardan güvenli çıkışlarının sağlanması da önem kazanmaktadır. Özellikle, Toplanma amaçlı yapılar, acil durum tahliye güvenliği açısından kritik yapılardır. Yapıların genellikle büyük ölçeğe sahip olması ve kullanıcı yoğunluğunun fazla olması, yapılardaki acil durum önlemlerinin daha yüksek derecede ele alınmasını gerektirmektedir. Günümüz camilerinde de plan şeması çokça kullanılan 16.yy klasik Osmanlı tipi camileri için iyi bir örnek olan Selimiye Camisi üzerinden güvenli tahliye süresi bu çalışmada analiz edilmektedir. Seçilen caminin çeşitli senaryolar çerçevesinde “PathFinder” acil durum tahliye benzetim programı ile tahliye modelleri yapılmış ve farklı senaryo sonuçları üzerinden ilgili camideki güvenli tahliye süresi analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is of major importance that buildings are able to accommodate safe evacuation. Every manager and owner of a building is concerned about the safety of users living or working in the building. The collective structures are critical in terms of emergency evacuation. The fact that the schemes are usually large and the user density is high requires that the emergency measures be handled at a higher level. The effective evacuation period of the selimiye Mosque is analyzed in this study as a good instance for 16th century classical type Ottoman mosques. The selected mosque was modeled by emergency evacuation models with the "PathFinder" simulation program in various scenarios, and the safe evacuation period of the sample mosque was analyzed through these results of the different scenarios.

Keywords