SÜHEYLÎ DİVANI’NDA ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı/Klasik Türk Edebiyatı
Number of pages: 460-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Atasözleri ve deyimler, tarihin her döneminde yazarlar ve şairler tarafından anlatımı güzelleştirmek ve güçlendirmek için kullanılmıştır. Divan şairleri de geleneğe uygun olarak şiirlerinde atasözleri ve deyimlerden yararlanmıştır. Böylece hem şiirlerine estetik kazandırmış hem de anlatıma güç katmışlardır. Atasözü ve deyimlerin; mecaz, kinaye, irsal-i mesel gibi söz sanatlarına katkı sağlamaları da Divan şiirinde yaygın olarak kullanılmalarını sağlamıştır. Divan şairlerinin şiirlerinde, atasözleri ve deyimlere yer vermeleri yaşadıkları dönemin dil malzemesine de ışık tutmaktadır. XVI. yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk yarısı arasında yaşamış olan Süheylî (ö.1633-34) de şiirlerinde atasözü ve deyimlerden sıkça faydalanmıştır. Bu çalışmada Süheylî Divanı’nda kullanılan atasözü ve deyimler tespit edilmiş, açıklanmış ve atasözü ve deyimlerdeki değişiklikler gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

Proverbs and idioms have been used by writers and poets in every period of history to enhance and strengthen narrative expression. Divan poets also benefit from proverbs and idioms in their poetry in accordance with the tradition. Thus, they both gave aesthetic and added power to narration. Proverbs and idioms contribute to metaphor and other arts of speech so they have also been widely used in Divan poetry. In Divan poets' poems, proverbs and idioms are also shed light on the language material of the time they lived. Süheyli (DOB. 1633-34) who lived between the second half of the 16th century and the first half of the 17th century, frequently used proverbs and idioms in his poems. In this study, the proverbs and idioms were determined, explained, and the changes in proverbs and idioms were shown in Süheyli’s Divan.

Keywords