YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER (YTK) YÖNETMELİĞİ IŞIĞINDA MADENCİLİKTE PROJE ŞİRKETLERİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Madencilik
Number of pages: 564-570
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde madencilik projeleri çoğunlukla iyi bir pazar araştırması yapılmadan, sağlam öngörülerden uzak, teknik detaylara boğulmuş ve devlet kurumlarının istediği şablonlara uydurulmaya çalışılarak yapılmaktadır. En önemlisi projeyi hazırlayanın deneyim sahibi mühendisler olması gerekirken bu projeler üretimde çalıştırılmak istenen mühendislere yaptırılmaktadır. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği ile bir madenin her tür izni alabilmesi ve diğer tüm hususlarda bu YTK’lardan imza alınması gerekmektedir. Böylece bağımsız ve denetleme yetkilerine sahip kuruluşlarca sosyal, ekonomik ve çevresel riskleri en az olan madencilik projelerinin yapılması ile madenciliği kumar olmaktan çıkarıp rasyonelleştirecek ve ayrıca ülke ekonomisinin beklenmedik bir anda kapanan maden işletmeleri sebebiyle zarar görmesini engelleyecektir.

Keywords

Abstract

In our country, mining projects are mostly done without a good market research, without sound foresight, struggling with technical details and trying to fit into the templates required by government institutions. Most importantly, the project engineers must be experienced engineers who are preparing the project. Most importantly, these projects are made by engineers who want to work in production, while those who prepare the project must be experienced engineers. Authorized Entity Entity Regulation (YTK) requires that a mine obtain all kinds of permits and signatures from these YTK’s in all other matters. Thus, mining projects with the lowest social, economic and environmental risks will be made possible by independent and supervisory authorities and it will rationalize and rationalize mining from gambling and also prevent the country's economy from being damaged by unexpected mine operations.

Keywords